Wet- & Regelgeving

Wetten, uitvoeringsbesluiten en regelingen vormen de basis van ons landelijk bestuur, zo ook binnen de zorgsector. Binnen dit thema is inzichtelijk welke wet- en regelgeving van toepassing is binnen de gezondheidszorg.

De praktijk leert dat de wetten, met onderliggende normen, algemene maatregelen van bestuur (AMVB’s) en richtlijnen, zodanig zijn opgesteld, dat ze voor vele kleinschalige zorgaanbieders minder taalkundig toegankelijk zijn. Toch vormen zij de basis waarop de zorgaanbieder zorg kan en mag verlenen.


BVKZ Kennisplein – Voor BVKZ leden

Leden van BVKZ hebben toegang tot het BVKZ Kennisplein. Op het BVKZ Kennisplein vindt u informatie over onze thema’s en heeft u toegang tot handreikingen, sjablonen, modellen en andere documentatie. 

Klik op het logo van het BVKZ Kennisplein om in te loggen en de informatie in te zien.


BVKZ Academie – voor BVKZ leden

Als lid van BVKZ heeft u toegang tot de BVKZ Academie. De BVKZ Acdemie geeft u toegang tot kennisbijeenkomsten uit het verleden en u kunt de presentatie en de opname in alle rust terugkijken. 

In het verleden heeft BVKZ een kennisbijeenkomsten georganiseerd over wet- en regelgeving. Klik op het logo van de BVKZ Academie om in te loggen en de kennisbijeenkomsten te bekijken.