Voorwaarden lidmaatschap BVKZ

Criteria

Uw bedrijf

 • biedt daadwerkelijk verpleging, verzorging, ondersteuning en/of begeleiding aan cliënten;
 • heeft een transparante en overzichtelijke bedrijfsvoering;
 • biedt geen bemiddeling of alleen administratieve handelingen aan;
 • doet niet aan pay-rolling;
 • heeft een aansprakelijkheidsverzekering of rechtsbijstand;
 • heeft kennis genomen van de statuten van BVKZ;
 • informeert BVKZ jaarlijks over eventuele mutaties binnen uw organisatie en levert jaarlijks de meest recente jaarrekening/winst- en verliesrekening aan.
 • levert binnen 5 maanden, na aanmelding en betaling van de contributie, een geldig VOG/GVA aan.

Daarnaast

 • zijn uw medewerkers in het bezit van een geldige VOG;
 • werkt u volgens de Governance Code;
 • bepalen de cliënten (mede) de invulling van de geleverde zorg;
 • is/wordt uw bedrijf, voor zover van toepassing in het kader Wkkgz, aangesloten bij een klachten- en geschillencommissie;
 • voldoet u aan de geldende wet- en regelgeving in de zorg.

Privacy

BVKZ gebruikt de geregistreerde gegevens uitsluitend ten behoeve van een goede uitvoering van de dienstverlening en voor communicatie.

Privacyreglement

Opzegging van lidmaatschap geschiedt schriftelijk binnen de gestelde opzegtermijn van minimaal 6 maanden voor het einde van een kalenderjaar. Nadat dit aanmeldformulier is verwerkt ontvangt u de factuur voor de contributie gebaseerd o.b.v. uw omzet uit uw recente jaarrekening.

Contributiesystematiek

Bij akkoord van de voorwaarden verklaart u:

 • kennis te hebben genomen van de statuten BVKZ en hiermee in te stemmen 
 • kennis te hebben genomen van ons privacyreglement en hiermee in te stemmen
 • kennis te hebben genomen van de bovenstaande lidmaatschapsvoorwaarden en hiermee in te stemmen
 • kennis te hebben genomen van het huishoudelijk reglement en hiermee in te stemmen