Wet Normering Topinkomens (WNT)

Laatste update: 28 november 2019

De Wet normering topinkomen (WNT) is in 2015 ingegaan en stelt een maximum aan wat de hoogste leidinggevenden (topfunctionarissen) en toezichthouders mogen verdienen of aan ontslagvergunning mogen ontvangen. Organisaties die onder de WNT vallen moeten jaarlijks deze gegevens openbaar maken.

De wet is van toepassing op topfunctionarissen en toezichthouders bij alle zorginstellingen met een WTZi toelating en jeugdhulpaanbieders binnen de zorg.
Daarnaast moet de zorgaanbieder een rechtspersoon zijn zoals een B.V., stichting of coöperatieve vereniging. Is echter de rechtsvorm van de zorgaanbieder een eenmanszaak, maatschap, VOF of Commanditaire Vennootschap dan is de WNT niet van toepassing.

In aanbestedingsdocumenten van gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren wordt soms ook de eis gesteld dat de bezoldiging van topfunctionarissen onder het WNT-maximum moet blijven. Dit maakt namelijk onderdeel uit van de Aanbestedingswet.

Meer informatie over 'Wet Normering Topinkomens (WNT)'

Alleen voor BVKZ leden
Gesloten

Instructies

Gesloten

Documenten

Gesloten

Links

Uitroepteken Tip de redactie
Heb je een bijdrage voor de kennisbank? We ontvangen deze graag via info@bvkz.nl.