Wet Verbetering Poortwachter (WP)

Laatste update: 28 november 2019

De Wet Verbetering Poortwachter (WP) is bedoeld om het aantal werknemers dat langdurig ziek is, terug te dringen. Uitgangspunt is dat snel en effectief ingrijpen het verzuim van personeel kan voorkomen en/of verkorten. Als een werknemer door ziekte langdurig uit de roulatie is of zelfs arbeidsongeschikt raakt, is het moment dat de Wet verbetering Poortwachter in werking treedt.

De WP verlangt van de werkgever en de werknemer dat zij zich samen met de arbodienst of een gecertificeerde bedrijfsarts inspannen om de werknemer weer zo snel mogelijk aan het werk te krijgen.

Werkgevers en werknemers hebben via de WP een aantal verplichtingen, die al beginnen in de eerste week van de ziekmelding. Daarmee gelden de verplichtingen van de WP ook tijdens de “normale” ziekteverzuimperiode.

Lukt het niet de werknemer terug te laten keren in zijn oude functie, dan moet de werkgever de werknemer volgens de Wet Verbetering Poortwachter passend werk aanbieden binnen het bedrijf. Als een werkgever te weinig doet aan re-integratie kan het UWV een straf opleggen.

Meer informatie over 'Wet Verbetering Poortwachter (WP)'

Alleen voor BVKZ leden
Gesloten

Instructies

Gesloten

Documenten

Gesloten

Links

Uitroepteken Tip de redactie
Heb je een bijdrage voor de kennisbank? We ontvangen deze graag via info@bvkz.nl.