Wet Verbetering Poortwachter (WP)

Laatste update: 9 januari 2023

De Wet Verbetering Poortwachter (WP) is bedoeld om het aantal werknemers dat langdurig ziek is, terug te dringen. Uitgangspunt is dat snel en effectief ingrijpen het verzuim van personeel kan voorkomen en/of verkorten. Als een werknemer door ziekte langdurig uit de roulatie is of zelfs arbeidsongeschikt raakt, is het moment dat de Wet verbetering Poortwachter in werking treedt.

De WP verlangt van de werkgever en de werknemer dat zij zich samen met de arbodienst of een gecertificeerde bedrijfsarts inspannen om de werknemer weer zo snel mogelijk aan het werk te krijgen.

Werkgevers en werknemers hebben via de WP een aantal verplichtingen, die al beginnen in de eerste week van de ziekmelding. Daarmee gelden de verplichtingen van de WP ook tijdens de “normale” ziekteverzuimperiode.

Lukt het niet de werknemer terug te laten keren in zijn oude functie, dan moet de werkgever de werknemer volgens de Wet Verbetering Poortwachter passend werk aanbieden binnen het bedrijf. Als een werkgever te weinig doet aan re-integratie kan het UWV een straf opleggen.

ALLEEN VOOR BVKZ LEDENUitroepteken BVKZ Kennisplein, Academie en Shop
Alleen BVKZ leden hebben toegang tot onze kennisdocumentatie, e-learnings en digitale kennisbijeenkomsten. Wilt u ook toegang? Word dan lid van BVKZ.