Wet- & Regelgeving

Wetten, uitvoeringsbesluiten en regelingen vormen de basis van ons landelijk bestuur, zo ook binnen de zorgsector. Binnen dit thema is inzichtelijk welke wet- en regelgeving van toepassing is binnen de gezondheidszorg.

De praktijk leert dat de wetten, met onderliggende normen, algemene maatregelen van bestuur (AMVB’s) en richtlijnen, zodanig zijn opgesteld, dat ze voor vele kleinschalige zorgaanbieders minder taalkundig toegankelijk zijn. Toch vormen zij de basis waarop de zorgaanbieder zorg kan en mag verlenen.

Per onderwerp treft u handreikingen, instructies, (werk-)documenten, presentaties en interessante links.

Wilt u meer informatie over een onderwerp of heeft u zelf informatie die nuttig kan zijn voor het Kennisplein, stuur dan een mail naar info@bvkz.nl​.