Onderzoeksrapporten

In de zorgsector wordt veel onderzoek gedaan. Dit onderzoek wordt vanuit verschillende doeleinden gedaan. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) geeft regelmatig opdracht aan instellingen en bureaus om onderzoek te doen op haar vakgebied. De resultaten worden meegenomen om toekomstig beleid op te stellen, of de opdracht geven huidig beleid te toetsen. Er zijn diverse adviesraden die adviezen opstellen voor de minister.