Historie

De historie van BVKZ

Het is juni 2010 als de politiek plotseling een stop op het verstrekken van PGB’s uitroept. Grote onrust onder private zorgondernemers die werken voor cliënten met een PGB is het resultaat. Op verschillende plekken in het land ontstaan initiatieven, zodat men gezamenlijk zijn stem kan laten horen in Den Haag. Dit resulteert in de oprichting van BVKZ in het voorjaar van 2011.

BVKZ is ontstaan vanuit het besef dat goed ondernemerschap, tevreden cliënten en kwalitatief goede zorg op zichzelf geen bescherming bieden tegen politieke besluitvorming. Als branchevereniging start BVKZ (Branchevereniging Kleinschalige Zorg) een krachtige en succesvolle lobby voor behoud en uitvoerbaarheid van het PGB, maar ook voor het verbeteren van de positie van kleinschalige zorgondernemingen en voor het contracteren van nieuwe aanbieders door zorgkantoren.

De hervorming van de langdurige zorg in 2015 betekent dat financiering van de kleinschalige zorg voor een deel naar het sociaal domein wordt verplaatst. Het raakt vele mensen met een lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of psychische beperking. Aansluitend op de jarenlange lobby van BVKZ om de AWBZ open te breken voor private zorgondernemers, heeft BVKZ zich ook in het sociaal domein sterk gemaakt voor het toelaten en contracteren van kleinschalige zorgorganisaties door gemeenten. Mede hierdoor hebben vele kleinschalige aanbieders de mogelijkheid gekregen om een contract met de gemeente, zorgkantoren en/of zorgverzekeraars af te sluiten voor Zorg in Natura.

 

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op. We staan u graag persoonlijk te woord.

 

Ik wil lid worden