Huidige activiteiten

Wat doet een branchevereniging als BVKZ? Als branchevereniging ondersteunen wij de kleinschalige zorgaanbieders door middel van belangenbehartiging, advies, ondersteuning en het delen van kennis over diverse thema’s. Bekijk onze huidige activiteiten en waar wij ons voor inzetten om de kleinschalige zorg zo goed mogelijk te vertegenwoordigen en te ondersteunen.

Corona en kleinschalige zorgaanbieders

Corona heeft een enorme impact op kleine en kleinschalige zorgaanbieders. Vanaf de eerste dag hebben wij een bulk aan activiteiten opgezet om de zichtbaarheid van kleinschalige zorg bij diverse partijen te vergroten en de belangen te behartigen. Onder coronanieuws vindt u, naast interessante artikelen, ook onze activiteiten rondom corona. 

Coronanieuws

Kwaliteitskaders passend voor de kleinschalige zorgaanbieder

Kleinschalige zorgaanbieders bieden kwaliteit en willen dit graag laten zien. De huidige Kwaliteitskaders zijn niet altijd passend voor de kleinschalige zorgaanbieders. Wij brengen de knelpunten onder de aandacht bij de opstellers van de kwaliteitskaders en werken mee aan passende oplossingen.

Wet- en regelgeving uitvoerbaar en toepasbaar houden

Wet- en regelgeving wordt opgesteld voor alle zorgaanbieders. Dit is niet altijd passend voor de kleinschalige zorgaanbieders. Wij zetten ons in voor uitvoerbaarheid en toepasbaarheid van wet- en regelgeving. Dit doen we door actief mee te denken in wets- en beleidsontwikkeling bij o.a. Ministerie van VWS en Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Vermindering van administratieve lasten

De administratieve processen binnen organisaties worden intensiever en uitgebreider. Om te voorkomen dat registraties leiden tot administratieve lasten zetten wij ons in voor passende registraties en verantwoordingen. Denk hierbij aan schrapsessies, aanpassingen in jaarverantwoordingen en passende registraties in PGB-portaal.

Persoonsgebonden budgetWat doet een branchevereniging

Wij zetten ons structureel in voor behoud van de uitgangspunten van het PGB. Denk hierbij aan de eigen regie van de cliënt, menselijke benadering van de cliënt, professionele nabijheid van de zorgverleners en eenvoudige administratieve processen.

PGB Portaal

Gemeenten aansporen tot meer contracten met zorgaanbieders

Gemeenten contracteren steeds minder zorgaanbieders. Naar onze mening ziet het ideale zorglandschap eruit door diversiteit in zorgaanbieders, zowel in omvang van organisatie als de omvang van de zorg. Wij zetten ons in om kleinschalig georganiseerde zorg in positieve zin zichtbaar te maken bij gemeenten. Wij zijn in gesprek met o.a. Ministerie van VWS, Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de individuele gemeenten. Tevens hebben wij in de regio contact met kleinschalige zorgaanbieders middels regiobijeenkomsten voor uitwisseling van ervaringen.

Overstappen van PGB naar Zorg in Natura

Wij zetten ons in voor een passend en toegankelijk inkoopbeleid voor zorgorganisatie die overstappen van PGB naar Zorg in Natura. Als brancheorganisatie zijn wij betrokken bij het opstellen van het inkoopbeleid van zorgkantoren (Wlz). Daarnaast informeren en ondersteunen wij zorgaanbieders over de voorwaarden van contracteren via onze kennisbijeenkomsten en het kennisplein op onze website

 

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op. We staan u graag persoonlijk te woord.

 

Ik wil lid worden