Kwaliteit & Toezicht

Veel instanties vragen om aantoonbare geborgde kwaliteitskaders in uw ondernemerschap. Zowel bij aanbestedingstrajecten als bij controles op uw bedrijfsvoering.

De zorgaanbieder is verantwoordelijk te werken vanuit de kwaliteitskaders. De bedrijfsvoering dient zodanig ingericht te worden dat aan alle kaders en codes voldaan wordt. Ook de kleinschalige zorgaanbieder is, afhankelijk van de doelgroep, verplicht het kwaliteitsbeleid vorm te geven vanuit dat kwaliteitskader dat voor de doelgroep geldt, of binnen de financieringsvorm.


Alleen voor BVKZ leden

Leden van BVKZ hebben toegang tot het BVKZ Kennisplein. Op het BVKZ Kennisplein vindt u informatie over onze thema’s en heeft u toegang tot handreikingen, sjablonen, modellen en andere documentatie.

Klik op het logo van het BVKZ Kennisplein om in te loggen en de informatie in te zien.


BVKZ ACADEMIE – VOOR BVKZ LEDEN

Als lid van BVKZ heeft u toegang tot de BVKZ Academie. De BVKZ Acdemie geeft u toegang tot kennisbijeenkomsten uit het verleden en u kunt de presentatie en de opname in alle rust terugkijken.

In het verleden heeft BVKZ kennisbijeenkomsten georganiseerd over diverse onderwerpen m.b.t. kwaliteit en toezicht. Klik op het logo van de BVKZ Academie om in te loggen en de kennisbijeenkomsten te bekijken.