Contributiesystematiek

De contributie voor een BVKZ lidmaatschap is vastgesteld n.a.v. de ALV in december 2023.

Contributiebedragen 2024

De contributie wordt berekend aan de hand van uw netto omzet. Bij aanmelding voor een BVKZ lidmaatschap vragen wij om uw jaarrekening te uploaden (deze wordt alleen ingezien om de netto omzet te achterhalen). Wilt u lid worden in 2024, dan baseren we de contributie op de netto omzet van 2022.

Uitgangspunten contributiesystematiek

 • Een lid betaalt minimaal € 728,- en maximaal € 10.399,- per jaar, tenzij er sprake is van een maatwerkafspraak.
 • Bent u een coöperatie? Dan maken we graag een maatwerk afspraak.
 • Bent u een holding? Dan wordt u lid met de holding en bijbehorende zorgentiteiten/franchiseorganisaties; ieder dient zich individueel aan te melden als lid van BVKZ. Leden ontvangen daarmee direct informatie en advies. De holding ontvangt en betaalt de contributiefactuur voor al haar leden.

  De contributie wordt gebaseerd op de totale omzet van de holding. Blijkt uit de optelsom van de individuele jaarrekeningen van de zorgentiteiten/franchiseorganisaties, dat de omzet een afwijking heeft van meer dan 10% ten opzichte van de doorgegeven totale omzet van de holding? Dan worden er nadere afspraken gemaakt met de holding over een aanpassing van de contributie.

Werkwijze systematiek

Nieuwe leden / starters

 • De contributiefactuur wordt verstuurd zodra het aanmeldproces is afgerond en alle benodigde informatie en de juiste documenten zijn aangeleverd.
 • Heeft u nog geen jaarrekening? Dan vragen wij om een omzetschatting. Daarmee kunnen we een realistische contributiefactuur maken en ontvangt u achteraf geen hoge aanvullende factuur. Kunt u geen omzetschatting geven, omdat u net pas gestart bent met uw zorgonderneming? Dan betaalt u uw eerste lidmaatschapsjaar het basisbedrag van € 728,-
 • Zodra uw jaarrekening in het volgende kalenderjaar beschikbaar is en u die aan ons heeft aangeleverd, doen we een herberekening op basis van uw omzetcijfers. Het kan zijn dat u dan een aanvullende factuur (nacalculatie opstartjaar) ontvangt over het eerste lidmaatschapsjaar, naast de factuur van het huidige lidmaatschapsjaar.

Bestaande leden

 • In februari ontvangen BVKZ leden een contributiefactuur. De contributie van 2024 wordt berekend o.b.v. de netto omzet van 2022.
 • Zonder jaarrekening wordt er automatisch het maximale contributiebedrag binnen uw omzetcategorie in rekening gebracht. Tenzij er afspraken gemaakt zijn voor het later aanleveren van de jaarrekening.
 • Een omzetverklaring ondertekend door uw accountant, volstaat ook.

Voorwaarden