Wmo Reële tarieven (AMvB)

Laatste update: 9 januari 2023

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning, WMO, verplicht de gemeenteraad tot het stellen van regels voor een goede verhouding tussen prijs en kwaliteit van een voorziening. De AMvB Reële prijs WMO 2015 regelt nader hoe een reële kostprijs moet worden vastgesteld.

Door middel van een AMvB, Algemene Maatregel van Bestuur, zijn reële tarieven voor hulp bij huishouden vastgelegd.

De laatste versie van de rekentool onderbouwing tarief HbH 2021 is online beschikbaar. Met behulp van deze rekentool, kunnen zorgaanbieders de verloningskosten en premies invullen. De tool berekent dan de uurlonen per loonschaal voor de zorgaanbieder uit.

ALLEEN VOOR BVKZ LEDENUitroepteken BVKZ Kennisplein, Academie en Shop
Alleen BVKZ leden hebben toegang tot onze kennisdocumentatie, e-learnings en digitale kennisbijeenkomsten. Wilt u ook toegang? Word dan lid van BVKZ.