Zorgverzekeringswet (Zvw)

Laatste update: 28 november 2019

Iedereen die in Nederland woont of werkt heeft recht op zorg uit het basispakket en dit is geregeld in de Zorgverzekeringswet (Zvw). De Zvw is een wet die sinds 1 januari 2006 de zorgverzekering regelt en ziet op de vergoeding van curatieve zorg.

De Zvw vervangt het vroegere onderscheid tussen ziekenfonds en particulier verzekerden. Sinds 2006 moet iedereen ouder dan 18 jaar verplicht een wettelijk vastgestelde basisverzekering afsluiten en hiervoor premie te betalen. De wet regelt de ziektekostenverzekering, een verzekering tegen ziektekosten.

Iedereen betaalt hierdoor voor zorg van zichzelf en dat van anderen.

Zoals hierboven aangegeven de Zvw heeft een stevige verankering in sociale randvoorwaarden. Het Nederlandse zorgstelsel is gebaseerd op solidariteit: rijk en arm, jong en oud, gezond en ziek hebben allemaal recht op dezelfde, betaalbare zorg uit het basispakket. Deze sociale randvoorwaarden komen tot uitdrukking in een aantal wettelijke waarborgen en basisprincipes.

Hieronder een aantal zorgvormen die worden vergoed uit de basisverzekering:

  • Huisartsenzorg
  • Wijkverpleging (verpleging en verzorging)
  • Eerstelijns diagnostiek
  • Geneeskundige zorg voor specifieke cliĆ«ntgroepen zoals zorg van specialist ouderengeneeskunde of arts verstandelijk gehandicapten krachtens de Zvw

Meer informatie over 'Zorgverzekeringswet (Zvw)'

Alleen voor BVKZ leden
Gesloten

Instructies

Gesloten

Documenten

Gesloten

Links

Uitroepteken Tip de redactie
Heb je een bijdrage voor de kennisbank? We ontvangen deze graag via info@bvkz.nl.