Aanbestedingswet

Laatste update: 9 januari 2023

De aanbestedingswet beschrijft welke regels en procedures voor het aanbesteden. Een aanbesteding is een procedure waarbij een overheidsinstantie (digitaal) bekend maakt een opdracht te willen laten uitvoeren, zodat uitvoerende bedrijven offertes kunnen indienen.

De gemeenten verzorgen voor de WMO- en de Jeugdzorg de invulling van vraag en aanbod voor hun inwoners. Aangezien de gemeente zelf geen zorg aanbiedt, wordt de zorg ‘ingekocht’ bij zorgaanbieders. De gemeente treedt daarbij dus op als opdrachtgever én financierder van de zorg. De opdrachten die de gemeenten hebben, worden door middel van een aanbestedingsprocedure geplaatst op TenderNed of de Aanbestedingskalender. Dit is een digitaal marktplein waar zorgaanbieders zich kunnen inschrijven.

Voor het inschrijven kunnen de gemeenten diverse documenten bij de aanbieder opvragen. De zorgaanbieder plaatst de gevraagde documenten op het TenderNed of Aanbestedingskalender. Het portfolio wat op deze manier ontstaat, zorgt ervoor dat de gemeenten binnen het kader van eisen wat zij aanhouden, kunnen toetsen of de zorgaanbieder aan alle eisen voldoet. Naast de eisen die de WMO en Jeugdwet hanteren, mag iedere gemeente aanvullende eisen bepalen. Het is dus van belang dat de zorgaanbieder weet welk beleid de gemeente hanteert in het kader van WMO en Jeugdwet.

ALLEEN VOOR BVKZ LEDENUitroepteken BVKZ Kennisplein, Academie en Shop
Alleen BVKZ leden hebben toegang tot onze kennisdocumentatie, e-learnings en digitale kennisbijeenkomsten. Wilt u ook toegang? Word dan lid van BVKZ.