Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)

Laatste update: 7 mei 2021

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) is bedoeld om wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, misbruik van positie en andere ongewenste activiteiten binnen besturen te voorkomen. Per 1 juli 2021 zal de WBTR van kracht gaan. Alle verenigingen, stichtingen en coöperaties moeten dan aan deze wet voldoen. Het is belangrijk om uit te zoeken aan welke voorwaarden er voldaan moet worden en hoe deze gerealiseerd moeten worden.

Wat staat er in de WBTR?

Met deze wet komt er voor verenigingen, stichtingen en coöperaties meer duidelijkheid over:

  • de uitgangspunten die bestuurders en commissarissen bij de vervulling van hun taak in acht moeten nemen,
  • de positie van bestuurders en commissarissen met een tegenstrijdig belang;
  • de regels over hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen ook bij faillissement. En, wordt de regeling voor ontslag van een stichtingsbestuurder door de rechter verduidelijkt.

Het kan zijn dat hiervoor statuten gewijzigd moeten worden, maar het is net zo belangrijk dat bestuurders geïnformeerd worden over, en op de hoogte zijn van, de gewenste professionalisering. De WBTR vraagt meer dan alleen het aanpassen van de statuten. Het is ook bedoeld om de kwaliteit van besturen te verbeteren.

Implementatie

Het Instituut voor Verenigingen, Branches en Beroepen (IVBB) heeft een stappenplan ontwikkeld om verenigingen en stichtingen te ondersteunen. Dit digitale stappenplan leidt u langs alle eisen van de WBTR en geeft aan hoe u het beste aan de wet kunt voldoen. Zorgaanbieders die aangesloten zijn bij BVKZ krijgen 50% korting bij gebruik van dit stappenplan. Met het WBTR-programma bespaart u op uitzoekwerk en juridische kosten. 

Uitroepteken Tip de redactie
Heb je een bijdrage voor de kennisbank? We ontvangen deze graag via info@bvkz.nl.