Wet curatele, beschermingsbewind en mentorschap

Laatste update: 8 december 2021

Vanaf 18 jaar is iemand in Nederland meerderjarig en daarmee (zelfstandig) handelingsbekwaam. Dit houdt in dat iemand zelfstandig rechtshandelingen kan verrichten, denk bijvoorbeeld aan het kopen van een fiets. Als iemand onvoldoende in staat is om zijn of haar belangen te behartigen of voor zichzelf te zorgen geeft de wet diverse mogelijkheden om maatregelen te treffen, namelijk: curatele, bewind en mentorschap.

In Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) zijn de drie beschermingsmaatregelen curatele, bewind en mentorschap opgenomen. De maatregelen zijn bedoeld voor mensen die onvoldoende voor zichzelf kunnen zorgen op persoonlijk dan wel financieel gebied. Zij worden beschermd door het benoemen van een wettelijke vertegenwoordiger. In de zorg komt deze situatie regelmatig voor.

Bewind

Het bewind is een financiële maatregel en is bedoeld voor cliënten die door hun lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat zijn hun financiële belangen te behartigen. De cliënt blijft handelingsbekwaam.

Mentorschap

De maatregel mentorschap wordt ingesteld wanneer de cliënt zijn of haar persoonlijke belangen niet meer kan behartigen. Deze maatregel is bedoeld voor cliënten die niet goed voor zichzelf kunnen opkomen en geen familie en of anderen hebben waar zij op terug kunnen vallen. Waar het bij bewind gaat om financiële belangen van de cliënt, staan bij het mentorschap juist de persoonlijke belangen van de cliënt centraal. De cliënt blijft handelingsbekwaam.

Curatele

Als maatregel gaat de ondercuratelestelling het verst. Deze maatregel is bedoeld voor cliënten die zowel hun financiële als persoonlijke belangen niet meer kunnen behartigen. De cliënt is handelingsonbekwaam.

Voor de zorgaanbieder is het belangrijk om te weten of en welke maatregel van toepassing is op een cliënt. Een bewindvoerder, curator of mentor mag niet tevens ook de behandelend hulpverlener van de cliënt zijn.

 

Meer informatie over 'Wet curatele, beschermingsbewind en mentorschap'

Alleen voor BVKZ leden
Gesloten

Instructies

Gesloten

Documenten

Gesloten

Links

Uitroepteken Tip de redactie
Heb je een bijdrage voor de kennisbank? We ontvangen deze graag via info@bvkz.nl.