Wet Langdurige Zorg (Wlz)

Laatste update: 9 januari 2023

wet-langdurige-zorgWet Langdurige Zorg

De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt dat mensen die 24 uur per dag, 7 dagen per week zorg en toezicht nodig hebben, recht hebben op zorg aan huis of in een instelling. De Wlz is een wet voor mensen die niet (meer) voor zichzelf kunnen zorgen. Per 1-1-2020 vallen psychiatrische cliënten deels onder de Wlz.

Om in aanmerking te komen voor zorg uit de Wlz is een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). De Wlz geeft, nadat de cliënt geïndiceerd is door het CIZ, recht op de zorg die vergoed wordt in de Wlz. Deze rechten op zorg zijn duidelijk omschreven, dit betreft onder andere persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding individueel en groep, behandeling individueel en groep en verblijf.

De verzekerde is op de zorg aangewezen omdat deze een somatische, psychogeriatrische aandoening of een verstandelijk, lichamelijke of zintuigelijke handicap heeft en een blijvende behoefte heeft aan:

  • Noodzakelijk permanent toezicht of
  • 24 uur per dag zorg in de nabijheid vanwege fysieke problemen of regieproblemen.

 

ALLEEN VOOR BVKZ LEDENUitroepteken BVKZ Kennisplein, Academie en Shop
Alleen BVKZ leden hebben toegang tot onze kennisdocumentatie, e-learnings en digitale kennisbijeenkomsten. Wilt u ook toegang? Word dan lid van BVKZ.