BVKZ en de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza)

Geplaatst op: 18 januari 2024

Wtza

leeswijzer-aangepaste-informatiebrochures-wtza-2022-jaarverantwoording-wtzaOp 1 januari 2022 is de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking getreden. Deze wet heeft voor veel kleinschalige zorgaanbieders grote gevolgen gehad. Al vóór de inwerkingtreding van de wet heeft BVKZ zich duidelijk uitgesproken over de disproportionaliteit van de wet voor kleinschalige zorgaanbieders. Met name als het gaat om de jaarlijkse verantwoording en de vergunningsplicht met daaraan gekoppeld de onafhankelijke Raad van Toezicht. Via verschillende platforms en fora, soms in samenwerking met andere branchepartijen, hebben we onze stem laten horen.

Gehoord maar…

Op diverse momenten hebben we ons gehoord gevoeld. Zo heeft eind 2023 het CIBG aangegeven dat, gezien de moeilijkheid om intern toezichthouders te vinden, zorgaanbieders vóór 31 december 2023 aan moeten tonen dat ze bezig zijn met het inregelen van het intern toezicht i.p.v. dat het intern toezicht geregeld moet zijn voordat er een vergunning kan worden aangevraagd: “Voldoet u om deze reden nu nog niet aan de eisen van het intern toezicht, maar bent u hier wel mee bezig? Wacht dan niet met uw vergunningaanvraag, maar dien deze zo snel mogelijk in. Waar nodig neemt het CIBG contact met u op en krijgt u de tijd om alsnog aan de eisen te voldoen. Het is namelijk belangrijk dat u uiterlijk 31 december 2023 een vergunningaanvraag indient.“

Pauzeknop

In juli 2023 drukte de minister de ‘pauzeknop’ in voor de jaarverantwoording. Dit was een toezegging met name aan de eerstelijnszorg. We hebben er ons hard voor gemaakt dat dit uitstel ook voor de kleinschalige zorgaanbieders moet gelden. In oktober 2023 heeft dit geleid tot een uitbreiding van de doelgroep.

Accountantscontrole en bestuursverslag

Begin dit jaar maakte het CIBG bekend dat de grensbedragen van balanstotaal en netto-omzet is verhoogd, waardoor kleinschalige zorgaanbieders in een andere categorie zullen vallen. Daarmee hoeven zij minder informatie openbaar te maken in hun jaarverslaggeving en is het sommige gevallen niet meer nodig om het te laten controleren door een accountant. De lasten voor zorgaanbieders en de druk op de controle-capaciteit worden hierdoor verlaagd.

Verkenning n.a.v. amendement Ellemeet en van den Berg

In de laatste Kamerbrief geeft de minister aan op  punten, die betrekking hebben op de invoering van de Wtza en n.a.v. het amendement Ellemeet en van den Berg een verkenning, te willen uitvoeren. In de brief lezen we een versterkte aandacht voor de positie van de kleinschalige zorgaanbieders. Daarmee voelen we ons gehoord, maar willen we zeker de vinger aan de pols houden. Op dit moment zijn we in gesprek met nieuwe Kamerleden om onze standpunten nader toe te lichten.

Lees meer

Reactie brief oktober 2023 Invoeringstoets Wtza

Reactie internetconsultatie november 2023 werkingssfeer jaarverantwoording

Gezamenlijke brief branches jaarverantwoording december 2023

bvkz

Wilt u betrokken zijn of op de hoogte gehouden worden van diverse wet- en regelgeving zoals de Wtza? Word dan lid van BVKZ. Wilt u eerst meer informatie over ons als branchevereniging? Bekijk dan onze onze website of neem contact met ons op via info@bvkz.nl of 0162 69 60 60. We staan u graag persoonlijk te woord.

Ik wil lid worden

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.