Wtza: nieuws over vergunningplicht, intern toezicht en de pauzeknop voor de jaarverantwoording

Wtza

Geplaatst op: 18 oktober 2023

Wijzigingen Wtza

leeswijzer-aangepaste-informatiebrochures-wtza-2022-jaarverantwoording-wtza

De Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) regelt aan welke eisen zorgaanbieders moeten voldoen voordat ze zorg mogen verlenen en bestaat uit de meldpicht, de vergunningsplicht, het intern toezicht en de jaarverantwoording.

Belangrijk nieuw over de Wtza

Deze week heeft de minister besluiten genomen over:

  • Vergunningsplicht: De regels blijven ongewijzigd
  • Intern toezicht: De 10 tot 25 werknemers blijft gehandhaafd. De minister gaat een verkenning uitvoeren naar deze grens en de invulling van het het intern toezicht.
  • Jaarverantwoording: Alleen voor zorgaanbieders die uitsluitend pgb-zorg leveren of zorgaanbieders die uitsluitend als onderaannemer werken geldt de ‘pauzeknop’.

Vergunningsplicht

De regels over de vergunningplicht en het intern toezicht zijn ongewijzigd. Zorgaanbieders, die onder het overgangsrecht Wtza vallen, moeten uiterlijk 31 december 2023 een vergunningaanvraag ingediend hebben. Dat is gratis. Vanaf 1 januari 2024 betaalt u het reguliere tarief van 725 euro voor de vergunningaanvraag.

Meer informatie over de vergunningsplicht

Contact over intern toezicht

Minister Helder onderzoekt de inrichting en invulling van het intern toezicht, waaronder de grens voor het instellen van intern toezicht. Hebt u in afwachting daarvan het intern toezicht nog niet ingericht? Voldoet u om deze reden nu nog niet aan de eisen van het intern toezicht, maar bent u hier wel mee bezig? Wacht dan niet met uw vergunningaanvraag, maar dien deze zo snel mogelijk in. Waar nodig neemt het CIBG contact met u op en kunt u de tijd krijgen om alsnog aan de eisen te voldoen. Het is belangrijk dat u uiterlijk 31 december 2023 een vergunningaanvraag aanvraagt.

Kamerbrief over invoeringstoets Wtza

Pauzeknop jaarverantwoording boekjaar 2022 en 2023

Voor zorgaanbieders die

  • uitsluitend pgb-zorg leveren of;
  • uitsluitend als onderaannemer werkzaam zijn.

geldt dat zij geen verplichting meer hebben om hun jaarverantwoording in te dienen. Deze pauze geldt voor de zorgaanbieders die over 2022 voor het eerst een jaarverantwoording moeten indienen en voor 1 januari 2022 al zorg verleenden. De minister geeft hiermee gehoor aan de bezwaren over het gebrek aan draagvlak en kennis en de grote administratieve belasting.

Meer informatie over de pauzeknop

Wat doet BVKZ?

​BVKZ blijft zich inzetten voor een verruiming van de grens voor het intern toezicht, het aantal toezichthouders en de kosten die dat met zich meebrengt. Daarnaast pleiten we ook om de pauzeknop  van de jaarverantwoording voor een grotere doelgroep beschikbaar te maken. We hebben hierover vorige week een brief gestuurd en zijn hierover in overleg met het ministerie. Ook gaan we reageren op de internetconsultatie die over deze (tijdelijke) wetswijziging uitgezet is. Heeft u vragen of wilt u meedenken? Laat het ons weten via [email protected].

 

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.