BVKZ start samenwerking vertrouwenscommissie Wmcz voor kleinschalige zorgaanbieders

Geplaatst op: 24 april 2024

Vertrouwenscommissie Wmcz

Voor kleinschalige zorgaanbieders is het kostbaar en ingewikkeld om geschillen en medezeggenschapskwesties met de cliëntenraad op te lossen. BVKZ heeft daarom, met andere branches en NCZ, besloten dat dit laagdrempelig kan en moet worden ingericht. Sinds gisteren (23 april 2024) is er een Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden, speciaal voor kleinschalige zorgaanbieders en hun cliëntenraden, gerealiseerd.

Samenwerkingsovereenkomst

Via een samenwerkingsverband biedt BVKZ haar leden nu een manier aan om geschillen met de cliëntenraad op een toegankelijke manier op te lossen. Ook zorgaanbieders, die zorg verlenen op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), kunnen hier gebruik van maken. Hiermee gaat het aanbod verder dan wettelijk verplicht. Met de samenwerkingsovereenkomst tonen de branches hun gezamenlijke toewijding aan het waarborgen van de rechten en belangen van bewoners/cliënten en bij kleinschalige zorgaanbieders.

Onafhankelijke voorzitter

De Vertrouwenscommissie Wmcz wordt voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter (mr. Roeland de Mol) en vicevoorzitter, benoemd door het Samenwerkingsverband. De leden van de commissie worden aangewezen op voordracht van de samenwerkende organisaties.

Medezeggenschap van cliënten in de zorg is geregeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz). Deze wet geldt voor alle zorgaanbieders, behalve voor zorgaanbieders die uitsluitend Wmo zorg bieden. De wet is verplicht voor instellingen waar cliënten wonen, als er meer dan 10 personen zorg verlenen of instellingen waar cliënten verblijven, als er meer dan 25 personen zorg verlenen. Voor meer informatie kunnen BVKZ leden contact opnemen via [email protected].

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.