Aangepast implementatie- en onderhoudsplan Generiek Kompas ingediend bij Zorginstituut Nederland

Verpleeghuiszorg, Wijkverpleging, Thuiszorg

Geplaatst op: 16 april 2024

Aangepast Generiek Kompas

Vrijdag 12 april jl. hebben betrokken partijen het aangepaste implementatie- en onderhoudsplan voor het Generiek Kompas ingediend bij de Kwaliteitsraad van Zorginstituut Nederland. De aanpassing van het implementatie- en onderhoudsplan was een opdracht van de Kwaliteitsraad in het kader van de doorzettingsmacht. De betrokken partijen hebben een positieve verwachting dat het Kompas nu kan worden opgenomen in het Register van Zorginstituut Nederland.

December 2023

In december 2023 hebben de partijen het Generiek Kompas ingediend bij Zorginstituut Nederland. Toen ontbrak het implementatie- en onderhoudsplan. Door inspanningen van alle partijen is er begin januari 2024 alsnog een implementatie- en onderhoudsplan ingediend, echter was de deadline hiervoor helaas al verstreken. Het Zorginstituut heeft de Kwaliteitsraad daarom verzocht om regie te voeren op de realisatie van een voldragen implementatie- en onderhoudsplan bij het Kompas en de ingediende stukken hiervoor als basis te nemen. De Kwaliteitsraad heeft dit in samenspraak met de betrokken partijen uitgevoerd.

Bij de totstandkoming van het Generiek Kompas ‘Samen werken aan kwaliteit van bestaan’ en het bijbehorende implementatie- en onderhoudsplan zijn de volgende partijen betrokken: ActiZ, ANBO-PCOB, BPSW, BVKZ, Koepel Gepensioneerden, LOC Waardevolle zorg, MantelzorgNL, NCZ, Nederlands Instituut van Psychologen, NOOM, Sociaal Werk Nederland, SOMNL, SPOT, V&VN, Verenso, Zorgthuisnl en Zorgverzekeraars Nederland.

Het implementatieplan wordt nu besproken binnen de Kwaliteitsraad. Na deze stap worden de bevindingen van de Kwaliteitsraad teruggekoppeld en komt de Kwaliteitsraad met alle partijen nog bijeen. Hierna volgt een consultatieperiode. Vervolgens wordt het Kompas eind juni 2024 aangeboden aan het Zorginstituut voor opname in het Register per 1 juli 2024. Dat betekent dat het Kompas na goedkeuring dan in werking treedt en de bestaande kaders (kwaliteitskader verpleeghuiszorg, addendum Wlz-zorg thuis en het kwaliteitskader wijkverpleging) komen te vervallen.

Meetjaar 2024

Voor meetjaar 2024 geldt dat de afspraken van het Kompas alvast in werking treden. Dat houdt in dat alle organisaties vóór 31 december 2024 een kwaliteitsbeeld publiceren op de website en dat zij in 2024 cliëntervaringen meten en aanleveren op de manier die beschreven stond in de huidige kaders en handboeken verpleeghuiszorg en wijkverpleging. Voor de cliënten in de wijkverpleging betekent dat de PREM vragenlijst en voor cliënten in het verpleeghuis de gemiddelde totaalscore op basis van 6 vragen. Let op: bij de Wlz wordt daarnaast één aanbevelingsvraag (nps) toegevoegd (dezelfde als de PREM wijkverpleging). De verwachting is dat het handboek cliëntervaringen 2024 in april wordt gepubliceerd maar organisatie kunnen nu alvast aan de slag met de metingen gezien de inhoud van de vragenlijst niet wijzigt ten opzichte van 2023.

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.