Aandachtspunten Inspectie voor starters in de zorg

Geplaatst op: 8 mei 2024

Inspectie starters in de zorg

De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft een kort onderzoek gedaan naar een aantal starters in de sector gehandicaptenzorg. Zij zien punten die goed gaan en signaleren belangrijke aandachtspunten. BVKZ krijgt van starters in de zorg – in alle zorgsectoren – regelmatig vragen over dezelfde punten. We brengen onderstaande adviezen graag onder uw aandacht.

Nieuwsbericht IGJ

Wat gaat goed?

De inspectie ziet dat starters heel goede kennis hebben van hun cliënten en hun wensen. Als reden geven zij aan dat dit waarschijnlijk komt omdat veel onderzochte aanbieders kleinschalige zorgverleners zijn. Dit onderzoek vond plaats in de gehandicaptenzorg, maar BVKZ ziet dit terug in alle sectoren.

Verbeterpunten

Wet zorg en dwang

Er is vaak nog onvoldoende kennis van de Wet zorg en dwang (Wzd). Onlangs is er een vernieuwd Wzd stappenplan ontwikkeld. Daarnaast vindt u in onze agenda diverse webinars met betrekking tot de Wzd. 

Nieuwsbericht Wzd stappenplan

Webinar Wzd 

Medicatieveiligheid

Bij het bewaren en verstrekken van medicatie door zorgverleners zijn er wettelijke verplichtingen waar aan voldaan moet worden. Niet alle zorgaanbieders zijn hiervan op de hoogte. Ook moeten alle afspraken worden vastgelegd. Zo wordt het risico op het maken van fouten beperkt.

Toetsingskader medicatieveiligheid

Telefonisch spreekuur medicatieveiligheid

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De inspectie toetst of er een op maat gemaakte meldcode is voor de organisatie en of de meldcode bekend is bij alle medewerkers. Ook dit is een belangrijk aandachtspunt voor startende zorgaanbieders. Het werken met de meldcode is in de volgende sectoren verplicht, namelijk:

  • gezondheidszorg;
  • onderwijs;
  • kinderopvang;
  • maatschappelijke ondersteuning;
  • jeugdhulp;
  • justitie.

Toolkit meldcode

Methodisch werken en dossiervorming

Bij een kwart van de getoetste organisaties in de gehandicaptenzorg waren de dossiervorming en het methodisch werken niet op orde. Met een elektronisch cliëntendossier (ecd) zorgt u niet alleen voor structuur, maar ook voor veilige opslag van (persoonlijke) gegevens van cliënten. Verder is het belangrijk om duidelijke afspraken te maken over het maken van een plan van aanpak, de evaluatie en het bijstellen van doelen/wensen. Als u wilt kunt u, als lid van BVKZ, gebruik maken van de diensten van onze samenwerkingspartner ZilliZ.

Informatie rapporteren

Registratie en diploma

Bij het in dienst nemen van medewerkers, maar ook bij het inhuren van ZZP’ers, bent u wettelijk verplicht om te controleren of zij geschikt zijn voor het werk en of zij daarvoor de juiste papieren hebben. Dit heet de ‘vergewisplicht’. Ook moet u kunnen aantonen dat uw medewerkers over de juiste diploma’s beschikken. Een kopie hiervan moet aanwezig zijn in het personeelsdossier.

Nieuwsbericht vals diploma of VOG

Wet- en regelgeving

Zorg dat u op de hoogte blijft van veranderingen in wetten en regels. BVKZ houdt haar leden op de hoogte van deze veranderingen door middel van de nieuwsbrief.

Bent u nog geen lid van BVKZ? Klik hier voor meer informatie en hier om lid te worden.

Algemeen

Wat is goede zorg?

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.