Nieuwe afspraken rondom Wet Zorg en Dwang

Wzd

Geplaatst op: 5 januari 2024

nieuwe-afspraken-wzd-2024Nieuwe afspraken Wzd 2024

Vanaf 1 januari 2024 gelden er nieuwe afspraken rondom de Wet Zorg en Dwang (Wzd). Deze afspraken lopen vooruit op de wetsevaluatie die aan het einde van het jaar zal plaats vinden.

Informatiemateriaal binnenkort beschikbaar

In de loop van januari kunnen we het informatiemateriaal met u delen. Hierin staan de nieuwe afspraken met bijbehorende werkwijze. Hieronder leest u alvast in het kort de afspraken:

 • Uitvoering van het stappenplan: Organisaties hebben meer mogelijkheden om tot maatwerk te komen door o.a.
  • Evaluatie mag later; niet standaard vier weken na aanvang maar pas na zes maanden of eerder als nodig
  • De termijn voor verlenen van onvrijwillige zorg is maximaal zes maanden (i.p.v. drie maanden) 
  • Versterking van de rechtspositie van de cliënt: het beter gaan betrekken van de cliënt bij de evaluatie van het zorgplan.
 • Stimulering van het openen van deuren binnen de verstandelijke gehandicaptenzorg en de psychogeriatrische zorg.
 • Versterking van de rol van de cliëntvertrouwenspersoon (cvp).
 • Jeugd en toepassing artikel 2.2. van de Wzd: Het stappenplan hoeft nu alleen te worden toegepast als ouders/vertegenwoordigers van kinderen tot 12 jaar zich verzetten tegen toedienen van medicatie, beperking van de bewegingsvrijheid of insluiting.
 • Uitbreiding gelijkgestelde aandoeningen: Als het gaat om mensen die al bij een zorgaanbieder verblijven of voor zover er sprake is van ambulante onvrijwillige zorg. Dit betekent dat cliënten, binnen de gerontopsychiatrische problematiek of een autismespectrumstoornis, onder de reikwijde van de Wzd kunnen worden gebracht.
 • Herbeoordeling artikel 21-besluiten: deze vinden niet plaats totdat een wetswijziging heeft plaatsgevonden. Cliënten kunnen natuurlijk het CIZ wel vragen om een herbeoordeling.
 • Toepassing van de Wzd in de ambulante setting: De juiste uitvoering van de wet blijft in de thuissituatie nog achter. Hiervoor is o.a. per 1 januari 2024 bekostiging beschikbaar.

Bekijk hier de uitgebreide toelichting

Rol van BVKZ

BVKZ is actief betrokken geweest bij de ontwikkeling van deze nieuwe (bestuurlijke) afspraken, samen met een groot aantal andere branche- en cliëntorganisaties. De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) heeft zich uiteindelijk teruggetrokken en verleent geen steun aan deze afspraken.

Bron: Rijksoverheid

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.