Kwaliteitskompas ‘Samen werken aan kwaliteit van bestaan’ klaar voor achterbanraadpleging

Geplaatst op: 16 november 2023

kwaliteitskompasKwaliteitskompas

Na een intensief traject met alle partijen, ligt er inmiddels een concept Kwaliteitskompas ‘Samen werken aan kwaliteit van bestaan’. Omdat het in maart niet gelukt is dit aan te bieden, hebben de partijen meer tijd gekregen om te werken aan een concretere versie. Ook BVKZ is toen gevraagd om aan te sluiten bij dit proces.

Het is een lastig traject geweest om alle partijen mee te krijgen in de beweging van het kompas, zoals we aan het begin van dit jaar met elkaar hadden vastgesteld. Dit vraagt namelijk om het echt anders te gaan doen en ook om bepaalde zaken los te laten. Dat geeft soms onzekerheid. Wij denken dat er uiteindelijk een tekst is gekomen die goed aansluit bij de beweging en die partijen ook voldoende ruimte geeft om in de praktijk de zorg passend vorm te kunnen geven.  

Het nieuwe kompas

Het nieuwe Kompas komt in de plaats van het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg, het Addendum bij kwaliteitskader verpleeghuiszorg voor langdurige zorg thuis met een Wlz-indicatie en het Kwaliteitskader wijkverpleging. Het Kompas is ook van toepassing voor de kortdurende zorg, zoals ELV, GRZ en GZSP. Het omschrijft wat mensen met een zorg- en ondersteuningsvraag mogen verwachten van de geboden zorg. Het Kompas moet duidelijk maken wat mensen met een zorg- of ondersteuningsvraag en hun naasten, mantelzorgers, naasten, sociale netwerk, zorg- en welzijnsprofessionals en zorg- en welzijnsorganisaties gezamenlijk onder goede zorg en een waardevolle bijdrage aan kwaliteit van bestaan verstaan. Het uitgangspunt hierbij is dat het gaat over zorg en kwaliteit van bestaan van (kwetsbare) mensen, thuis, in de wijk en in het verpleeghuis.

Achterbanraadpleging en stemming

Partijen hebben voor de achterbanraadpleging tot en met 29 november 2023. Vóór 1 december 2023 dient het nieuwe Kompas ingediend te zijn bij Zorginstituut Nederland. Voor de leden van BVKZ organiseren we daarom, samen met de collega brancheorganisaties Zorgthuisnl en Spot op woensdag 22 november 2023 een digitale bijeenkomst, waarin we meer toelichten over de tekst van het kompas, zoals die nu voorligt en het proces hoe wij daartoe zijn gekomen. Ook is er dan gelegenheid om nog aanvullende vragen te stellen. In de week na de bijeenkomst sturen we onze leden een uitnodiging voor een digitale stemming.

BVKZ leden » Aanmelden digitale bijeenkomst

Betrokken partijen Kwaliteitskompas

Er is in een intensief proces doorlopen om te komen tot een nieuw Kwaliteitskompas. De partijen die hierbij betrokken waren zijn: ActiZ, ANBO, BPSW, BVKZ, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden, LOC Waardevolle zorg, MantelzorgNL, NCZ, Nederlands Instituut van Psychologen, NOOM, Patiëntenfederatie Nederland, Sociaal werk Nederland, SOMNL, SPOT, V&VN, Verenso, Zorgthuisnl en Zorgverzekeraars Nederland.

bvkz

Wilt u ook uw stem uitbrengen m.b.t. het Kwaliteitskompas? Word dan lid van BVKZ. Wilt u eerst meer informatie over ons als branchevereniging? Bekijk dan onze onze website of neem contact met ons op via [email protected] of 0162 69 60 60. We staan u graag persoonlijk te woord.

Ik wil lid worden

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.