Coördinerend team Wzd update

ambulante zorg, kleinschalige woonvormen, Wet zorg en dwang, Jeugdzorg, Gehandicaptenzorg

Geplaatst op: 30 september 2022

Op een aantal thema’s werken we samen met het coördinerend team Wzd van Significant. 

Kennis- en inspiratiebijeenkomst voor kleinschalige aanbieders

Op 15 september organiseerde het coördinerend team Wzd in samenwerking met de Brancheverenigingen BVKZ, Zorgthuisnl, Federatie Landbouw en Zorg, SoloPartners en Spot – verenigd in de coalitie kleinschalige zorgaanbieders – een online bijeenkomst over (on)vrijwillige zorg vanuit de Wet zorg en dwang.

Na een gezamenlijke opening volgden de deelnemers twee workshops. Er werd kennis gedeeld vanuit de praktijk, hoe de wet geïmplementeerd wordt en hoe zij in de praktijk omgaan met alle rollen in het stappenplan.  Ze bespraken casuïstiek over hoe om te gaan met onvrijwillige zorg bij jeugdigen. En de deelnemers hebben voorbeelden uitgewisseld over hoe zij bezig zijn met structurele borging en deelden tips uit de praktijk over de samenwerking met familie en naasten.

In deze goodiebag zijn de presentaties te vinden van de bijeenkomst. Kon u er niet bij zijn? Dan kunt u de presentaties alsnog zien. In de presentaties vindt u veel linkjes naar documenten. Deze zijn ook relevant als u de presentaties niet bekijkt of interessant vindt.

 

Coördinerend team stopt dit najaar
Met behulp van het coördinerend team Wzd worden kleinschalige zorgaanbieders ondersteund bij de implementatie van de wet zorg en dwang. Ook kunt u met ondersteuningsvragen terecht bij het coördinerend team Wzd.

Het coördinerend team had een tijdelijk karakter en stopt dit najaar. Om hun werk goed af te kunnen ronden hebben ze een verzoek.  Hiervoor hebben ze een aantal korte vragen. Wilt u deze invullen?

Enquête


Werk en reflectieboek

Er is een werk- en reflectieboek ontwikkeld, bedoeld om zorgmedewerkers te inspireren, aan het denken te zetten, te laten reflecteren en op weg te helpen met het toepassen van de Wzd. Het is speciaal ontwikkeld om onvrijwillige zorg eerder te signaleren en te herkennen, zowel in de intramurale als extramurale setting.

In dit boek wordt kort stilgestaan bij de wet: wat is het doel, hoe is de wet opgebouwd en voor wie is de wet bedoeld? Daarna kunnen medewerkers aan de hand van stellingen, vragen, dilemma’s en fictieve casussen oefenen met de uitvoering van de Wzd om vervolgens actief met opdrachten binnen de eigen werkpraktijk aan slag te gaan.

 

 

Bron: Coördinerend team wzd

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.