Kleinschalige zorgaanbieders kunnen met ondersteuningsvragen Wzd terecht bij het coördinerend team Wzd

ambulante zorg, Zorgaanbieders, Wzd, Gehandicaptenzorg, Ouderenzorg

Geplaatst op: 3 februari 2022

Ondersteuningsvragen Wzd

Loopt u tegen knelpunten aan bij het organiseren van de infrastructuur van de Wet zorg en dwang (Wzd)? Dan kunt u het coördinerend team inschakelen. Het coördinerend team voor de implementatie Wet zorg en dwang biedt u hulp en ondersteuning bij knelpunten. Het coördinerend team ondersteunt bij het vinden van oplossingen en verbindt aanbieders en regio’s met praktijkvragen over de Wzd aan experts. Dit doet ze in de intramurale, ambulante en crisissetting. Het team is er ook speciaal voor de kleinschalige zorgaanbieders die tegen vragen en problemen aanlopen.

ondersteuningsvragen-wzd-coordinerend-team-wzdDownloads

Wat doet het coördinerend team Wzd

Het spiekbriefje Wzd

6 tips voor de Wzd bij kleinere zorgaanbieders

De Handelwijzer ambulante setting

BVKZ en Significant

In een ander item in deze nieuwsbrief kunt u lezen hoe we in samenwerking met Solopartners via Significant een verkenning organiseren bij pgb zorgverleners in de ambulante setting.

 

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.