Compensatieregelingen Zvw en Wlz

Zorgaanbieders | Wlz, Zvw

Geplaatst op: 27 januari 2022

Compensatieregelingen Zvw en Wlz

compensatieregelingen-zvw-en-wlzIn ons nieuwsbericht over afspraken in het sociaal domein leest u meer over de compensatieregeling Wmo en Jeugdwet. 

Zvw 2021

De meerkostenvergoeding voor organisaties onder de €10 mln Zvw-omzet is een ex-ante (normatieve) vergoeding, ter hoogte van ongeveer 2,7% van de omzet 2021 (met daarboven een standaard 0,3% voor omzetderving wijkverpleging); deze is opgebouwd uit meerkostenvergoeding, extra verlof en inzet personeel en een klein deel continuïteitsbijdrage. Het totale overzicht en uitwerking van de regeling volgt. De urgentie is daarbij in beeld v.w.b. de jaarrekening 2021.

Meerkosten Zvw

Hoewel zorgverzekeraars, NZa en het ministerie van VWS tot voor kort 2022 leken te beschouwen als normaal jaar (qua kosten) start binnenkort alsnog nader overleg tussen diverse partijen over de meerkosten Zvw in 2022. Inzet is een verruiming van de regeling vanwege het hoge (ziekte)verzuim die naast meerkosten ook kan leiden tot omzetverlies.

Meerkosten Wlz

Naar verwachting zal de NZa begin februari een Wlz-meerkostenregeling voor 2022 vaststellen. Eerder zijn al vier categorieën van meerkosten genoemd die onder deze regeling zullen vallen: extra kosten van beschermingsmiddelen; extra kosten vaccineren van bewoners en/of medewerkers; extra kosten bij (het vervoer naar) de dagbesteding en de kosten van vervangend personeel bij uitzonderlijk hoog verzuim. Onlangs heeft VWS laten weten ook het beschikbaar stellen van zelftesten aan zorgpersoneel op te nemen in de meerkostenregelingen voor de Wlz.

Wlz leegstand/omzetderving

We zien dat op steeds meer plaatsen de leegstand/omzetderving in de verpleeghuiszorg weer problematische vormen aanneemt. De grote personeelsschaarste als gevolg van verzuim en quarantaine is daarvan een belangrijke oorzaak; naast besmettingen op de locaties en verminderde instroom. Of hier ondersteuning voor wordt geregeld is nog onduidelijk maar houden we de vinger aan de pols.

Lees ook : Coronasteun voor zorgaanbieders in 2022

Bron: Rijksoverheid/Actiz

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.