Coronasteun voor zorgaanbieders in 2022

Zorgaanbieders | Wmo, Jw, PGB, Wlz, Zvw

Geplaatst op: 16 december 2021

Coronasteun zorgaanbieders 

coronasteun-zorgaanbiedersKomend jaar kunnen zorgaanbieders nog wel compensatie krijgen voor de extra kosten die zij door de coronapandemie maken, maar er komt geen extra geld meer om de continuïteit van zorg te garanderen. De continuïteit van zorgaanbieders komt naar verwachting in deze fase van de pandemie niet meer in het geding. Dit geldt voor zowel de curatieve zorg als de langdurige zorg. Dat schrijft demissionair minister De Jonge in een brief aan de Tweede Kamer.

Omdat de verschillende financiële maatregelen per 31 december 2021 aflopen zijn deze opnieuw, en zoveel mogelijk in samenhang, bezien.

Hoofdlijnen uit deze brief:

 • continuering van de meerkostenregeling in het sociaal domein;
 • in de langdurige zorg de meerkostenregeling in aangepaste vorm te continueren en de compensatie doorlopende kosten te stoppen;
 • de prestatie voor continuïteitsbijdrage wordt niet verlengd;
 • voor pgb-gefinancierde zorg lopen de regelingen t.b.v. de continuïteit van zorg per 1 januari 2022 af en zullen de regelingen voor extra kosten corona aan gepast worden;
 • voor de forensische zorg zal de aanwijzing mede namens de minister voor Rechtsbescherming worden verstuurd.

Langdurige zorg

Het volgen van de RIVM-richtlijnen over wat aanvullend nodig is om veilig en verantwoorde zorg te kunnen leveren zal ook in 2022 binnen de langdurige zorg leiden tot extra kosten voor zorgaanbieders zoals:

 • het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen;
 • extra kosten die samenhangen met het vaccineren van bewoners en/of medewerkers;
 • extra kosten bij (het vervoer naar) de dagbesteding die volgen uit het afstandscriterium;
 • de kosten van vervangend personeel bij uitzonderlijk hoog ziekteverzuim.

De minister is voornemens de meerkostenregeling in 2022 te verlengen voor deze specifieke onderdelen waarbij de koppeling gelegd wordt met de RIVM-richtlijnen. Dit betekent dat de voorwaarden voor vergoeding ook kunnen veranderen indien deze richtlijnen wijzigen.

Sociaal domein (Jw en Wmo)

Zorgaanbieders zullen ook in 2022 nog extra kosten blijven maken door toedoen van COVID-19. Hiervoor wordt de meerkostenregeling tot en met 31 december 2022 verlengd. De basis voor de compensatie van meerkosten in 2022 blijft net als in 2020 en 2021 de coronamaatregelen van het kabinet en de RIVM-richtlijnen. Op basis van de huidige RIVM-richtlijnen en maatregelen gaat het om extra kosten zoals:

 • het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen;
 • extra kosten bij vervoer, dagbesteding en maatschappelijke opvang die volgen uit het afstandscriterium;
 • de kosten van vervangend personeel bij uitzonderlijk hoog ziekteverzuim en eventueel extra kosten die samenhangen met het vaccineren van cliënten en/of medewerkers.

Een uitwerking van de meerkostenregeling voor de Jeugdwet en Wmo 2015 wordt gepubliceerd op de website van de VNG.

De compensatie van gemeenten in 2022 geschiedt op dezelfde manier als in 2020 en 2021; in de loop van 2022 wordt op macroniveau de omvang van de meerkosten voor heel het jaar bepaald op basis van extern onderzoek. Dit bedrag wordt vervolgens via de gebruikelijke verdeelmodellen voor de verschillende uitkeringen uit het gemeentefonds verdeeld over gemeenten.

Pgb

Ook voor pgb-gefinancierde zorg worden, in lijn met zorg in natura, de maatregelen aangepast. Dit betekent dat ook voor het pgb de regelingen t.b.v. de continuïteit van zorg per 1 januari 2022 aflopen. De regelingen voor extra kosten corona (EKC), als equivalent van de meerkostenregeling voor zorg in natura, worden aangepast:

 • vanaf 1 januari 2022 gelden deze regelingen slechts voor kosten voor inzet van extra personeel om zorg te kunnen continueren bij ziekteverzuim door corona.
 • om budgethouders en mantelzorgers in risicosituaties te voorzien van persoonlijke beschermingsmiddelen bestaat een aparte voorziening die via de apothekers wordt uitgevoerd.  De minister is voornemens deze voorziening voor 2022 te verlengen en onderzoekt de mogelijkheden hiertoe.

Bron: Rijksoverheid

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.