Afspraken corona meerkosten sociaal domein 2022

Zorgaanbieders

Geplaatst op: 27 januari 2022

Meerkosten sociaal domein 2022

afspraken-corona-meerkosten-sociaal-domein-2022Vorige week hebben we u al geïnformeerd over de corona meerkostenregeling in 2022. Inmiddels heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) de definitieve informatie hierover gepubliceerd.

Meerkosten

De afspraken gelden in principe voor heel 2022 en zijn grotendeels onveranderd t.o.v. 2021. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Nieuw is dat het kabinet heeft besloten dat zelftesten voor zorgpersoneel onder de meerkostenregeling komen te vallen.
  • De basis voor de compensatie van meerkosten in 2022 blijft de coronamaatregelen van het kabinet en de RIVM-richtlijnen (o.a. persoonlijke beschermingsmiddelen; extra kosten bij vervoer, dagbesteding en maatschappelijke opvang die volgen uit het afstandscriterium; de kosten van vervangend personeel bij uitzonderlijk hoog ziekteverzuim a.g.v. corona, en eventueel extra kosten die samenhangen met het vaccineren van cliënten en/of medewerkers.
  • Extra aandachtspunt is dat meerkosten alleen van toepassing zijn op die periodes dat daadwerkelijk RIVM-richtlijnen of kabinetsmaatregelen van toepassing zijn.

Uitwerking meerkosten Jeugdwet en Wmo 2022

Continuïteit van financiering

Voor 2022 is er met het rijk geen landelijke continuïteitsregeling afgesproken. Wel doet de VNG de oproep aan gemeenten om maatwerk te verlenen als de continuïteit van een instelling in het geding is. Dit vereist dat gemeenten en aanbieders hier op lokaal niveau het gesprek over voeren en dat maatwerk wordt verleend aan aanbieders als daartoe aanleiding is. Om gemeenten en aanbieders te ondersteunen hebben de VNG en het rijk een gespreksleidraad opgesteld.

Gespreksleidraad

Uitwerking continuïteit van financiering Jeugdwet en Wmo

Escalatieladder

Uitgangspunt is dat gemeente en aanbieder onderling tot passende afspraken komen over de continuïteit van financiering. Wanneer het niet lukt om tot passende (proces)afspraken te komen is bemiddeling mogelijk via een escalatieladder. Om gemeenten en aanbieders te ondersteunen in dit proces heeft de VNG een handreiking opgesteld. In deze handreiking worden de processtappen beschreven die door gemeenten en aanbieders genomen kunnen worden.

Escalatieladder bij afspraken n.a.v. coronamaatregelen

Bron: VNG

 

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.