Bezoek van Staatssecretaris van Ooijen aan Buro3o

Zorgmedewerkers, Zorgaanbieders

Geplaatst op: 7 april 2023

Staatssecretaris bezoekt Buro3o

Op 20 maart jl. bracht Staatsecretaris van Ooijen, op uitnodiging van Branchevereniging Kleinschalige Zorg (BVKZ), een werkbezoek aan één van haar leden: Buro3o in Rosmalen. Als eerste kreeg hij een rondleiding op één van de beschermd wonen locaties. Hij maakte kennis met de jongeren die daar wonen en besprak met hen hoe zij de dag doorbrengen.

Vervolgens ging hij in Theetuin Het Klooster, een horeca- en dagbestedingslocatie van Buro3o, met de bestuurders, manager en klinisch psycholoog van Buro3o in gesprek over ervaringen en knelpunten die zij in de dagelijkse zorgpraktijk tegenkomen. Ook kregen zij de mogelijkheid om te laten zien wat de meerwaarde is van het kleinschalig zorgaanbiederschap. De bestuurders weten op elk niveau wat er speelt en wat het effect is van de besluiten die zij nemen op de werkvloer. Ook hebben zij nauwelijks last van de krapte
op de arbeidsmarkt, omdat medewerkers het prettig vinden om binnen een kleine organisatie te werken. 

Gespreksonderwerpen

Één van de belangrijkste thema’s, die op verschillende manieren aan bod kwam, was de constatering: de financiering (en alle voorwaarden die daarbij om de hoek komen kijken) is leidend, in plaats van de zorg die nodig is voor het kind of de jongere. Dit leidt tot beperkingen in aanbod, onnodige bureaucratie en telkens terugkerende onzekerheid of de zorg wel gecontinueerd kan worden. Onzekerheid voor Buro3o zelf, maar ook voor de jongeren. Zij worden geconfronteerd met herindicaties en keukentafelgesprekken die voor hen veel stress en angst opleveren. Één van de oorzaken is de lastige overgang van Jeugdwet naar Zvw, Wmo of Wlz. Ook merken zij dat de Wmo-tarieven onder druk staan. Sommige gemeenten hanteren dezelfde tarieven voor alle aanbieders, terwijl de zorg en begeleiding op een ander (lager) niveau wordt ingevuld.

De staatssecretaris sprak zijn waardering uit over de invulling van het onderwijs-zorg traject door Buro3o. Voor jongeren die vastlopen binnen het reguliere onderwijssysteem, zoeken zij de samenwerking met de scholen. Zo kunnen jongeren dan deelnemen aan dagbestedingsactiviteiten en waar mogelijk toch weer instromen in het onderwijs. 

Aanleiding voor het bezoek

Bij het aantreden van het nieuwe kabinet, heeft BVKZ de nieuwe bewindslieden van VWS gevraagd om een persoonlijke kennismaking. Vorig jaar hebben we met de medewerkers van staatssecretaris van Ooijen een goed gesprek kunnen voeren over o.a. een aantal onderwerpen binnen het sociaal domein. Aan het einde van dit gesprek hebben we een vervolg afgesproken om de staatssecretaris persoonlijk kennis te laten maken met één van onze leden. Om hem zo direct te laten zien wat er in de praktijk speelt, hoe Buro3o omgaat met de problemen en welke veerkracht, betrokkenheid en creativiteit zij heeft om hun zorg als kleinschalige aanbieder te kunnen verlenen.  
Eerder maakte BVKZ ook al persoonlijk kennis met Conny Helder, minister voor Langdurige Zorg.

Wat doet Buro3o? 

Buro3o biedt behandeling, begeleiding en beschermd wonen voor kinderen en jongeren met een ontwikkelingsstoornis of psychische kwetsbaarheid. Zij doen dit op ambulante basis. Daarnaast hebben ze beschermd en begeleid wonen locaties in hun aanbod. Op de hoofdlocatie in Rosmalen is er een theetuin waar jongeren heerlijke taarten bakken en lunches verzorgen. Zo hebben zij daar een veilige leer- en werkomgeving gecreëerd en is het een laagdrempelige ontmoetingsplek voor wijkbewoners.

Bron: Buro3o 

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.