Samenvatting nieuwe CAO’s

Zorgmedewerkers, Zorgaanbieders

Geplaatst op: 25 mei 2022

zorg-cao-2022-cao-jeugdzorgZorg CAO 2022

Het is u vast niet ontgaan dat de teksten van diverse CAO’s zijn gepubliceerd. We hebben de belangrijkste resultaten per CAO voor u op een rijtje gezet.

CAO Jeugdzorg

Het onderhandelaarsakkoord, dat Jeugdzorg Nederland en de vakbonden FNV, CNV en FBZ op 11 april sloten, is met grote steun door de achterbannen van de werkgevers en werknemers overgenomen. Komende tijd werken de CAO-partijen aan de definitieve CAO-tekst Looptijd: 1 januari 2021 t/m 31 december 2023, afspraken gaan in op 1 juli 2022 tenzij anders is aangegeven.

Resultaten

 • Structurele salarisverhoging over 2021 met 2%, over 2022 met 3% en in 2023 nog eens met 3%. De verhogingen gaan zowel over 2021, 2022 als 2023 steeds per 1 januari in.
 • Een eenmalige uitkering van 250 euro in juli 2022.
 • Versterking van de autonomie van de jeugdzorgprofessional door afspraken over plaats- en tijdonafhankelijk werken.
 • Verhoging van de kilometervergoeding voor zakelijke reizen naar 39 cent.
 • Werkgevers moeten concrete afspraken maken over de aanpak van werkdruk en naleven.
 • Er is een generatieregeling (80%-90%-100%) om de oudere werknemer tot het einde van de loopbaan duurzaam inzetbaar te houden en de werkgever de ruimte te geven nieuwe (jongere) werknemers te laten instromen.

Onderhandelaarsakkoord CAO Jeugdzorg

Onderhandelaarsakkoord CAO Jeugdzorg

CAO VVT

De afgelopen maanden hebben de CAO-partijen, n.a.v. het onderhandelaarsakkoord, gewerkt aan de tekst voor de nieuwe CAO VVT. De tekst is intussen gereed. Looptijd: 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023, afspraken gaan in op 1 maart 2022 tenzij anders is aangegeven.

Resultaten

 • Aanvangssalaris is verbeterd, waardoor de sector aantrekkelijker is voor jongeren en zij-instromers
 • Vanaf 1 maart 2022 krijgen alle medewerkers 2% salarisverhoging, met een minimum van €65,- per maand.
 • De salarisschalen FWG 25 t/m 65 krijgen daar 1,25% bovenop
 • Vanaf 1 maart 2023 krijgen alle medewerkers nog eens 3% salarisverhoging.
 • Vermindering van werkdruk
 • Verbeteren van roosters
 • Meer zeggenschap en zekerheid over werktijden en betere werk-privébalans

Bekijk hier de CAO VVT 2022-2023

CAO Sociaal werk

In december 2021 is het CAO-akkoord voor sociaal werk afgesloten. Nu is de volledige tekst van de CAO beschikbaar. Looptijd: 1 juli 2021 tot 1 juli 2023.

Resultaten

 • Per 1 december 2021 krijgen alle medewerkers een salarisverhoging van 2,5%
 • Per 1 januari 2023 krijgen alle medewerkers een salarisverhoging van 2%
 • Verlofsparen tot maximaal 100 weken
 • Kaders voor een thuiswerkregeling die per organisatie opgesteld kunnen worden
 • Een opbouwperiode van het loopbaanbudget tot 60 maanden
 • Maatwerkoplossingen, zoals korter werken, ander werk en eerder stoppen voor oudere
 • Werknemers, als zij met hun huidige werk de AOW-gerechtigde leeftijd niet kunnen halen, op basis van de dialoog tussen werkgever en werknemer
 • Deels vernieuwde functiebeschrijvingen, leidend tot een vernieuwd functieboek

Bekijk hier de CAO Sociaal werk 2021-2023

CAO GGZ

Sinds april is de definitieve tekst van de CAO GGZ beschikbaar. Looptijd: 1 december 2021 tot en met 31 december 2024.

Resultaten

 • Afspraken rondom werk en roosterdruk
 • Het vergroten van de mogelijkheden voor herstel en balans
 • Versterken van duurzame inzetbaarheid

Bekijk de CAO GGZ 2021-2024

CAO Gehandicaptenzorg

De achterbannen van alle CAO-partijen hebben ingestemd met het onderhandelingsresultaat. De definitieve CAO-tekst zal vóór de zomer gepubliceerd worden. Looptijd: 1 oktober 2021 tot en met 31 januari 2024.

 • Een algemene loonsverhoging in 2022 van 2,2% en in 2023 nog eens 3,2%
 • De besteding van de extra middelen aan de middenschalen
 • De omzetting van Persoonlijk Budget Levensfase (PBL) naar Balansverlof
 • Een generatieregeling voor oudere medewerkers
 • Aanscherping van jaar-urensystematiek zodat werknemers meer zekerheid krijgen over hun werktijden
 • Het stimuleren en faciliteren van professionele zeggenschap

Onderhandelingsresultaat CAO Gehandicaptenzorg

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.