Wat verandert er per 1 januari 2023?

Zorgmedewerkers, Zorgaanbieders

Geplaatst op: 15 december 2022

Veranderingen 2023

BVKZ heeft alle veranderingen per 1 januari 2023 voor werkgevers en ondernemers op een rij gezet. Speciaal voor de leden van BVKZ hebben we een uitgebreide versie (wijziging wet- en regelgeving 2023 en verder) beschikbaar gesteld op het BVKZ Kennisplein.

Werkgevers

 1. Minimumloon per 1 januari 2023 omhoog
 2. Lagere AoF-premie en ruimere werkkostenregeling
 3. AOW-leeftijd stijgt met 3 maanden
 4. Uitstel jaarverantwoording Wtza tot 31 december 2023
 5. Onbelaste reiskostenvergoeding verhoogd naar 21 cent per kilometer
 6. Thuiswerkvergoeding wordt verhoogd
 7. STAP-budget in 2023 weer beschikbaar

1. Minimumloon per 1 januari 2023 omhoog

De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Dit hangt af van de sector waarin u werkt en de mogelijke CAO-afspraken die voor die sector gelden. In die CAO-afspraken staat hoe lang een normale werkweek duurt.

Bekijk hier de minimumloonbedragen

2. Lagere AoF-premie en ruimere werkkostenregeling

De loonkosten voor bedrijven gaan omlaag. Dit gebeurt door:

 • de AoF-premie voor kleine werkgevers te verlagen.
 • Om enkele werkgeverslasten voor 2023 te verlagen en investeringen aantrekkelijk te maken wordt voor heel 2023 de Werkkostenregeling tijdelijk verruimd naar 3% tot een loonsom van €400.000.

De vrije ruimte stijgt in 2023 hierdoor tijdelijk van € 6.800 naar € 12.000 bij een loonsom van precies € 400.000. Vanaf 2024 bedraagt de vrije ruimte €7.680. Dit zorgt ervoor dat werkgevers meer onbelaste vergoedingen kunnen geven aan werknemers. Bij 8 werknemers die samen € 400.000 verdienen is een extra onbelaste vergoeding van € 650 per werknemer mogelijk.

Klik hier voor meer informatie

3. AOW-leeftijd stijgt met 3 maanden

De AOW-leeftijd gaat per 1 januari 2023 met 3 maanden omhoog. Dat betekent dat de AOW-leeftijd 66 en 10 maanden wordt.

Klik hier voor meer informatie

 

 

4. Uitstel jaarverantwoording Wtza tot 31 december 2023 voor een deel van de zorgaanbieders 

wtza

Zorgaanbieders dienen over het boekjaar 2022 jaarverantwoording af te leggen in het kader van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza). Op grond van de huidige wet- en regelgeving dient dat te gebeuren vóór 1 juni 2023.

Begin november werd echter bekend gemaakt dat deze termijn voor het boekjaar 2022 verlengd wordt tot 31 december 2023 en voor het boekjaar 2023 tot 1 oktober 2024. Dit geldt voor de zorgaanbieders die al zorg leverden voor 1 januari 2022, maar nog niet eerder een financiële verantwoording openbaar dienden te maken.

Bekijk hier het nieuwsbericht van november

5. Onbelaste reiskostenvergoeding verhoogd naar 21 cent per kilometer

Per 1 januari 2023 wordt het maximum van de onbelaste reiskostenvergoeding verhoogd tot € 0,21 per kilometer. Per 1 januari 2024 zal dit maximum worden verhoogd naar € 0,22 per kilometer. Het is niet verplicht de verhoging door te voeren, tenzij de werkgever hierover met de medewerker afspraken heeft gemaakt of in de CAO zijn vastgelegd.

Klik hier voor meer informatie

6. Thuiswerkvergoeding wordt verhoogd

Per 1 januari 2023 mag aan de werknemer die thuiswerkt een onbelaste thuiswerkvergoeding van € 2,15 per gewerkte thuiswerkdag worden verstrekt. Ook deze vergoeding is niet verplicht. Het is aan de werkgever om de verhoging door te voeren, tenzij hierover al afspraken met de medewerker zijn gemaakt of in de CAO vastgelegd.

7. STAP-budget in 2023 weer beschikbaar

Ook in 2023 wordt er vanuit de overheid weer een STAP-budget ter beschikking gesteld. Zowel werkenden als werkzoekenden kunnen maximaal € 1.000 aanvragen voor scholing en ontwikkeling. De overheid zal vanaf 2023 weer toegang bieden voor aanvragen van mensen tot en met een mbo 4-niveau. Let op: het januaritijdsvak van 2023 komt te vervallen, u kunt pas weer een aanvraag doen vanaf 28 februari 2023.

Ondernemers

 1. Zelfstandigenaftrek gaat versneld omlaag
 2. Vennootschapsbelasting gaat omhoog
 3. Kantoren moeten energielabel C hebben

1. Zelfstandigenaftrek gaat versneld omhoog

Per 1 januari 2022 wordt de zelfstandigenaftrek verder verlaagd van € 6.310 naar € 5.030. De zelfstandigenaftrek wordt versneld afgebouwd tot € 900 in 2027.

Klik hier voor meer informatie

2. Vennootschapsbelasting gaat omhoog

De grens voor het lage tarief in de vennootschapsbelasting (vpb) gaat omlaag van € 395.000 winst naar € 200.000. Het lage tarief van 15% gaat omhoog naar 19%. Bedrijven met een winst vanaf € 200.000 betalen vanaf 1 januari 2023 het hoge tarief. Dat tarief gaat omhoog van 25% naar 25,8%.

Klik hier voor meer informatie

3. Kantoren moeten energielabel C hebben

Een kantoor moet minimaal energielabel C hebben om vanaf 2023 nog als kantoor gebruikt te mogen worden. Er zijn uitzonderingen voor kleine kantoren, kantoren in monumenten en kantoren die een nevenfunctie zijn van een andere gebruiksfunctie.

Klik hier voor meer informatie

Meer informatie

Belastingdienst: Loonheffingen 2023

Rijksoverheid: Wat verandert er in 2023?

Kamer van Koophandel: Wat verandert er in 2023?

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.