Later tijdstip voor jaarverantwoording kleine zorgorganisaties

Zorgmedewerkers, Zorgaanbieders

Geplaatst op: 10 november 2022

Jaarverantwoording kleine zorgorganisaties

jaarverantwoording-kleine-zorgorganisatiesKleine zorgaanbieders krijgen meer tijd om hun financiële bedrijfsvoering aan te passen, zodat zij kunnen voldoen aan de jaarlijkse verantwoording. Dit stelt minister Helder voor aan de Tweede Kamer. Dat betekent dat de kleine zorgorganisaties uiterlijk 31 december 2023 hun jaarverantwoording van 2022 moeten indienen en uiterlijk 1 oktober 2024 hun jaarverantwoording over 2023.

Dit is van toepassing voor zorgaanbieders die al zorg leverden voor 1 januari 2022, maar nog geen financiële verantwoording over het boekjaar 2021 openbaar dienden te maken. Voor de zorgaanbieders die wel eerder een jaarverantwoording openbaar dienden te maken geldt deze verruiming niet.

Vereenvoudiging van de verantwoording

Ook doet de minister een voorstel om de verantwoording verder te vereenvoudigen:

  1. De financiële jaarverantwoording: deze sluit zoveel als mogelijk aan bij de al bestaande verplichtingen voor zorgaanbieders in het Burgerlijk Wetboek (BW). De verplichting tot het opstellen van een balans en staat van baten en lasten geldt al voor een ieder die een bedrijf of zelfstandig beroep in Nederland uitoefent, dus voor rechtspersonen en niet-rechtspersonen (waaronder eenmanszaken en personenvennootschappen). Daarmee is de regeldruk minimaal.
  2. De accountantsverklaring: deze wordt geschrapt voor kleine zorgaanbieders met kortweg een netto omzet van niet meer dan € 12 miljoen. Voor andere zorgaanbieders wordt aangesloten bij de al bestaande verplichtingen op grond van het BW om de regeldruk zo minimaal mogelijk te laten zijn.
  3. De vragenlijst: deze is teruggebracht tot het meest basale, namelijk enkele vragen, over de identiteit, de naleving van de Governancecode Zorg 2022, personeelssamenstelling, organisatiestructuur, aantal unieke patiënten en naleving van de eisen omtrent klachten, inspraak en cliëntenraden.

Het ministerie bouwt een nieuw digitaal portaal van het CIBG dat vanaf boekjaar 2022 op een klantvriendelijke en slimme manier is vormgegeven. Hierdoor worden bijvoorbeeld al bekende gegevens uit het handelsregister of voorgaande boekjaar automatisch ingevuld.  Zorgaanbieders krijgen via een digitale beslisboom alleen de vragen te zien die op hun situatie van toepassing zijn. De inhoud van de openbare vragenlijst is daarmee tot in de verste mogelijkheid beperkt.

Tijdsbesteding

De minister stelt dat in tijdsbesteding de openbare jaarverantwoording kleine zorgaanbieders in totaal ca. twee uur per jaar kost. Op dit moment wordt door een onderzoeksbureau de tijdsbesteding opnieuw getoetst en wordt de ervaren regeldruk in kaart gebracht. Ook zal een commissie vanaf het najaar 2023 de ervaringen van alle betrokken partijen monitoren en de minister adviseren welke verbeteringen kunnen worden aangebracht.

Bron: Tweede Kamer

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.