Voorjaarsnota 2023

Zorgmedewerkers, Zorgaanbieders

Geplaatst op: 11 mei 2023

voorjaarsnota-2023

Voorjaarsnota 2023

Vorige week is de voorjaarsnota verschenen. Hieronder een kort overzicht van de belangrijkste onderwerpen die de zorg en het sociaal domein raken.

Bekijk de volledige voorjaarsnota 2023

Wmo

Het abonnementstarief voor huishoudelijke hulp en andere voorzieningen, zoals dagbesteding, verdwijnt. In plaats hiervan wordt vanaf 2025 de inkomensafhankelijke eigen bijdrage heringevoerd.

Pgb-Wlz

Pgb-Wlz houders krijgen nu een maximum bedrag toegekend op basis van een zorgprofiel. Meestal maken zij dit bedrag niet op. Deze maatregel heeft als doel om het pgb-Wlz beter te laten aansluiten bij de daadwerkelijke zorgvraag van de cliënten.

BVKZ heeft hier inmiddels vragen over gesteld. 

Gehandicaptenzorg

De huidige (te lage) tarieven voor VG7-zorg zijn voor veel aanbieders reden om deze zorg niet meer aan te bieden. Daarom wordt voor 2023 en 2024 de contracteerruimte in de Wlz met 40 miljoen verhoogd. Zorgkantoren krijgen zo de ruimte om, met maatwerkafspraken, een lager kortingspercentage af te spreken, zodat de vergoeding omhoog kan.

Jeugdzorg

VWS en de gemeenten hebben vorige maand een principeakkoord gesloten over de hervormingsagenda jeugd. Dit betekent dat de aangekondigde bezuinigingen van 385 miljoen over 2024 en 2025 niet doorgaan.

Onderzoek ‘Druk op de keten’

Vorige week hebben we onze leden, die jeugdzorg bieden, gevraagd om deel te nemen aan het onderzoek ‘Druk op de keten’. Naar aanleiding van verschillende signalen uit zowel de zorg, onderwijs en de kinderopvang over toenemende wachtlijsten (zorg en onderwijs), toename zwaardere zorgvragen bij (jonge) kinderen en toename van kinderen met een migratie achtergrond/AZC/kwetsbare gezinnen, is besloten het onderzoek ‘Druk op de Keten’ uit te zetten. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Berenschot in opdracht van de ministeries van VWS, OCW en SZW.
Hebt u de vragenlijst nog niet ingevuld? Dit kunt u alsnog doen via onderstaande knop. De uiterste datum om deze in te vullen is 10 juni 2023.

Vul hier de vragenlijst in

Duurzame zorg

Om de zorg te verduurzamen en de Green Deal Zorg 3.0 te ondersteunen komt er 42 miljoen beschikbaar tussen 2023 en 2026.

BVKZ heeft in december 2022 de Green Deal Zorg 3.0 ondertekend. 

Meer informatie over de Green Deal

Bron: Rijksoverheid

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.