VNG adviseert gemeenten over inzet wmo-hulpmiddelen

| VPT, MPT, PGB, Wlz

Geplaatst op: 29 februari 2024

VNG Advies Wmo-hulpmiddelen

In januari 2024 hebben we u geïnformeerd over het knelpunt rondom de inzet van hulpmiddelen vanuit de Wmo in kleinschalige woonvormen met zorg vanuit de Wlz in de leveringsvorm VPT, MPT en pgb. De knelpunten zijn gebaseerd op signalen die we ontvingen vanuit onze leden.

Er is onduidelijkheid ontstaan over wie verantwoordelijk is voor de verstrekking van hulpmiddelen. Gemeenten kunnen op basis van de laatste rechtspraak besluiten om deze hulpmiddelen niet meer te verstrekken aan cliënten met een Wlz indicatie. Hierdoor kunnen cliënten in de knel komen en zelf opdraaien voor de kosten van de hulpmiddelen. Op diverse overlegtafels hebben we de signalen aangekaart en via diverse kanalen hebben we onze zorgen geuit.

Advies VNG

Gemeenten worden geadviseerd zich te houden aan de bestuurlijke afspraken die hierover zijn gemaakt en waarin is afgesproken dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor het verstrekken van hulpmiddelen aan cliënten die thuis wonen. Hieronder vallen ook de woonvormen met de leveringsvorm MPT, VPT of pgb.

Advies, geen besluit

Het is belangrijk om te beseffen dit een advies is dat geldt totdat de CRvB een uitspraak heeft gedaan. In de praktijk kan het gebeuren dat gemeenten zich nog steeds kunnen beroepen op hun beleidsvrijheid en op basis van de laatste rechtsspraak besluiten om aanvragen voor hulpmiddelen af te wijzen. In dat geval verwijzen we nu naar het juridisch advies dat we in samenwerking met brancheverenigingen SPOT en Zorgthuis hebben laten opstellen.

Aandachtspunten en acties voor BVKZ leden

Reactie BVKZ

BVKZ is blij met het advies aan gemeenten om zich voorlopig te houden aan de bestuurlijke afspraken, in afwachting van de uitspraak van CRvB. We vragen ons echter wel af wat het voorgestelde onderzoek naar de verschillende geclusterde woonvormen, waarin het VPT/pgb nu wordt ingezet, moet opleveren en wat het doel is van ‘meer inzicht in het verdienmodel van zorgaanbieders die met VPT/PGB werken’. We geven bij zowel VWS als de VNG aan dat we daar graag meer over willen weten en ook bij betrokken willen blijven.

Bron: VNG

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.