Aanspraak op hulpmiddelen vanuit Wmo

| VPT, MPT, PGB, Wlz

Geplaatst op: 18 januari 2024

Hulpmiddelen Wmo

Cliënten die in een kleinschalige woonzorgvoorziening verblijven en zorg ontvangen vanuit de Wlz (met een VPT, MPT of PGB) kunnen nu hulpmiddelen, zoals een tillift, aanvragen bij de gemeente (Wmo). Recente rechtspraak hierover zegt dat gemeenten niet verplicht zijn om de aangevraagde hulpmiddelen te verstrekken. Dit is een probleem, omdat deze hulpmiddelen in de leveringsvorm VPT, MPT en PGB ook niet vergoed worden vanuit de Wlz.

Gemeenten zijn wel bevoegd om deze hulpmiddelen te verstrekken en hebben dat tot nu toe ook in veel gevallen gedaan. De verwachting is echter, dat met de recente uitspraken van de rechter, er meer gemeenten zullen overgaan tot afwijzing. Er is hoger beroep aangetekend, maar het is nog niet duidelijk wanneer dit in behandeling wordt genomen.  

Samenwerking brancheorganisaties

We hebben samen met de brancheverenigingen SPOT en ZorgThuis onderzocht hoe hierin te handelen. Om te onderzoeken in hoeverre dit speelt bij de leden van de BVKZ hebben we hen betrokken en een uitvraag gedaan. In opdracht van SPOT is er ook een juridisch advies opgesteld, dat beschikbaar is voor de leden van de BVKZ en gebruikt kan worden bij het indienen van een bezwaar tegen het besluit van een gemeente. Ook hebben we gezamenlijk een juridisch vragenuurtje georganiseerd voor al onze leden, dit heeft plaatsgevonden op 17 januari 2024.

We hebben een aantal aandachtspunten en acties geformuleerd die kunnen worden gevolgd in afwachting van het hoger beroep. BVKZ leden kunnen de aandachtspunten en acties hier terugvinden.

Aandachtspunten en acties voor BVKZ leden

bvkz

Wilt u betrokken zijn of op de hoogte gehouden worden zaken zoals hulpmiddelen vanuit de Wmo? Word dan lid van BVKZ. Wilt u eerst meer informatie over ons als branchevereniging? Bekijk dan onze onze website of neem contact met ons op via info@bvkz.nl of 0162 69 60 60. We staan u graag persoonlijk te woord.

Ik wil lid worden

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.