Verzamelbrief Wet langdurige zorg

Zorgaanbieders, GGZ | Wlz

Geplaatst op: 7 juli 2022

Verzamelbrief Wet langdurige zorg

verzamelbrief-wet-langdurige-zorgMinister Helder stuurt de Tweede Kamer de Verzamelbrief Wet Langdurige zorg. In de verzamelbrief informeert de minister over de uitwerking van de plannen met betrekking tot de in het coalitieakkoord beschikbaar gestelde middelen voor de palliatieve zorg en de geestelijke verzorging thuis. Daarnaast gaat ze in op de persoonsvolgende bekostiging en domeinoverstijgende experimenten en de verlenging van de overgangsperiode voor ggz-behandeling voor Wlz clienten met een psychische stoornis.

Hoofdpunten

 • De middelen uit het coalitieakkoord voor de palliatieve zorg en geestelijke verzorging thuis (in totaal € 150 miljoen voor de komende jaren) worden ingezet om de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de palliatieve zorg en geestelijke verzorging thuis verder te verbeteren. Er wordt een tijdelijke impuls gegeven aan:
  • het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II, waarvan de Coöperatie Palliatieve Zorg Nederland hoofduitvoerder is;
  • doorontwikkeling kwaliteitskader en richtlijnen palliatieve zorg;
  • een verhoging van de subsidieregeling palliatieve terminale zorg en geestelijke verzorging in de thuissituatie;
  • pilots of kleinschalige experimenten bekostiging palliatieve zorg;
  • het realiseren van een toekomstvisie;
  • het opzetten en inrichten van een expertisefunctie geestelijke verzorging thuis;
  • de uitvoeringskosten.
 • Met de brief wordt geconcludeerd dat zowel in praktijk als via beleidsvorming wordt bijgedragen aan de bredere toepassing van persoonsvolgende bekostiging en domeinoverstijgende samenwerking;
 • Sinds 1 januari 2021 hebben mensen met langdurige ernstige psychische stoornissen toegang tot de Wlz. Cliënten die ‘verblijf zonder behandeling’ hebben krijgen de GGZ-behandeling gedurende een overgangsperiode nog bekostigd vanuit de Zvw. Deze overgangsperiode wordt nogmaals verlengd tot 1 januari 2024.

Bron: Rijksoverheid

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.