Vergoeding Consultatiefunctie GGZ binnen sociaal domein

Geplaatst op: 1 februari 2024

Vergoeding Consultatiefunctie 

Het sociaal domein en de GGZ weten elkaar niet altijd te vinden, terwijl zij juist van elkaars expertise kunnen leren. Om de samenwerking te bevorderen, is er per 1 januari 2024 een domeinoverstijgende vergoeding beschikbaar vanuit de Zvw.

Bekijk hier de consultatiefunctie GGZ

In het hoofdlijnenakkoord GGZ 2019-2022 staat dat er behoefte is aan bekostiging van de consultatiefunctie GGZ De consultatiefunctie GGZ zorgt ervoor dat professionals in het sociaal domein de professionals in de geneeskundige GGZ kunnen consulteren (bevragen). Het doel hiervan is het voorkomen van zorg of het voorkomen van zwaardere zorg. Het gaat hier om domeinoverstijgende samenwerking tussen professionals om cliënten de juiste zorg, ondersteuning en begeleiding te kunnen bieden.

De consultatiefunctie past in de beweging vanuit het Integraal zorgakkoord (IZA).

Bron: Zorginstituut Nederland

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.