Integraal Zorgakkoord (IZA)

Zorgmedewerkers, Zorgaanbieders

Geplaatst op: 15 september 2022

In augustus informeerden we u al over het – toen nog- concept Integraal Zorgakkoord.
Deze week lag het definitieve voorstel voor ter ondertekening door 14 branche- en beroepsorganisaties.  De totstandkoming van het Integraal Zorgakkoord heeft van iedereen gevraagd na te denken hoe de zorg nu en in de toekomst samen gezond gehouden kan worden. Waar voorheen in samenspraak met de sectoren zogeheten Hoofdlijnakkoorden werden gesloten, bijvoorbeeld met de huisartsenzorg of de wijkverpleging, is er nu voor het eerst met alle sectoren tegelijkertijd overlegd.

concept-integraal-zorgakkoordHet conceptakkoord IZA zou woensdag 14 september door alle partijen ondertekend moeten zijn, maar een aantal grote zorgpartijen heeft laten weten het akkoord pas te willen tekenen als hun aanvullende eisen worden ingewilligd. Het ziet er daarom naar uit dat een getekend akkoord voor Prinsjesdag niet gehaald zal worden.

 

Wat doet BVKZ?

Als relatief kleinere brancheorganisatie was BVKZ helaas niet uitgenodigd en dus geen formele partij in dit overleg. Vanzelfsprekend hebben we het proces wel gevolgd en waar mogelijk input gegeven voor de discussie aan onze samenwerkingspartners die wel aan tafel zaten. Zij hebben bijvoorbeeld hun zorgen geuit over de mogelijke beperking die voortvloeit uit het IZA van de vrijheid en de mogelijkheid van cliënten om te kunnen kiezen voor de zorgaanbieder van hun voorkeur. Gegeven de tekst en de stand van zaken in de onderhandelingen deelt BVKZ deze zorgen en pleiten wij samen met onze samenwerkingspartners voor betere en duidelijkere afspraken hierover, gekoppeld aan goede afspraken over aanpassingen aan het contracteerbeleid die meer ruimte bieden voor contractering van kleinschalige aanbieders.
We blijven de discussie en voorstellen op de voet volgen en zijn hierover in gesprek met het ministerie van VWS.  Vooral ten aanzien van de regionale (domeinoverstijgende) samenwerking, contractering, keuzevrijheid  voor cliënten en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt .

We houden  natuurlijk u via onze nieuwsbrief en website op de hoogte. 

Meer informatie

Kamerbrief voortgang IZA

IZA versie 1.0

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.