Update over sociale zekerheid PGB-zorgverleners

pgb

Geplaatst op: 11 mei 2023

Update sociale zekerheid PGB-zorgverleners

In ons vorig nieuwsbericht dd. 14 april 2023 hebben we u op de hoogte gebracht van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) over het recht op sociale zekerheid voor pgb zorgverleners. We hebben verdere informatie voor u.

Wat verandert er per direct?

Zorgverleners zijn per direct verzekerd voor de Werkloosheidswet (WW), Ziektewet (ZW) en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).

Zorgverleners in loondienst van een pgb-budgethouder, en die minder dan 4 dagen per week werken zijn vanaf nu verzekerd binnen de WW, ZW en de WIA. Dit betekent dat zorgverleners, als zij werkloos worden, contact op kunnen nemen met het UWV. Zij worden dan teruggebeld om hun specifieke situatie te bespreken.

Voorlopig geen premieafdrachten voor budgethouders

Hoewel de zorgverlener die bij de pgb-budgethouder in dienst is en onder de ‘Regeling Dienstverlening aan huis’ valt, vanaf nu wel verzekerd is, hoeft de budgethouder voor deze zorgverlener nog geen premies af te dragen. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekijkt welke wetswijzigingen hiervoor nodig zijn. Dit houdt in dat tot die tijd er geen premies hoeven worden afgedragen door budgethouders in hun rol als werkgever.

We houden u op de hoogte

Helaas is dit het enige dat we voor nu concreet kunnen delen. De details zoals een wettelijke grondslag, het afdragen van premies en de termijnen die hieraan hangen worden grondig onderzocht door alle betrokken partijen. Zodra hier duidelijkheid over is en we zicht hebben op een wetswijziging, brengen we u op de hoogte.

Bron: VWS

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.