IGJ rapportage nieuwe GGZ aanbieders

GGZ

Geplaatst op: 7 juli 2022

Rapportage nieuwe GGZ aanbieders

rapportage-nieuwe-ggz-aanbiedersSinds dit jaar zijn nieuwe zorgaanbieders verplicht zich te melden. Vorig jaar was dat nog vrijwillig. Het helpt zorgaanbieders op een rij te zetten wat er allemaal nodig is voor goede zorg.

Vorig jaar kreeg de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) 1.041 vrijwillige aanmeldingen van nieuwe zorgaanbieders in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). De inspectie keek naar al deze aanmeldingen en waar nodig werd een contact of bezoek gepland (79 keer).

Bekijk de factsheet: Nieuwe aanbieders in de GGZ

Resultaten

De inspectie heeft haar beeld over nieuwe zorgaanbieders in de ggz gepubliceerd. Enkele punten daaruit:

  • Niet alle zorgaanbieders hebben een procedure om incidenten te registreren, te bespreken en eventueel te melden. Zo’n procedure is bedoeld om van incidenten te leren en ze te voorkomen.
  • De meeste nieuwe aanbieders hebben een klachtenregeling en zijn aangesloten bij een geschilleninstantie. Soms stellen ze de eis dat een cliënt een klacht eerst met de behandelaar  bespreekt. Dat kan voor cliënten soms moeilijk zijn. De inspectie vindt daarom dat een cliënt ook gelijk en rechtstreeks naar een onafhankelijke klachtenfunctionaris mag gaan. Zo staat het ook in de wet.
  • De meeste zorgaanbieders kennen de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Maar ze weten niet altijd hoe die in de eigen praktijk toegepast moet worden.
  • Zorgaanbieders voorzien in waarneming als zij gepland afwezig zijn, bijvoorbeeld tijdens vakantie. Maar weinig zorgaanbieders hebben waarneming op voldoende niveau geregeld als zij onverwacht uitvallen.
  • Zorgaanbieders willen graag goede en veilige zorg leveren. Maar de processen daarvoor zijn vaak onvoldoende uitgewerkt. Zo is nog aandacht nodig voor methodisch werken. En voor het goed vastleggen in dossiers van belangrijke beslissingen of keuzes in een behandeling. Dat is nodig voor de continuïteit van de zorg: de zorg over een langere periode of bij overdracht van de ene naar de andere zorgverlener. 

Bron: IGJ

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.