Toezicht IGJ- toetsingskaders

Laatste update: 26 mei 2021

Voor nieuwe en huidige zorgaanbieders is het belangrijk te weten dat de Inspecite Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) verantwoordelijk is voor de toetsing van de kwaliteitskaders bij zorgaanbieders. Dat kan door een melding van een andere zorgaanbieder over niet adequate zorgverlening of een incident. Maar de IGJ toetst ook op kwaliteit zonder meldingen van incidenten. Zorgaanbieders zijn gehouden aan de Wkkgz en kwaliteitskaders die gelden voor hun doelgroep, of de kwaliteitseisen die de zorgkantoren en/of gemeenten stellen.

De IGJ mag deze eisen toetsen door onaangekondigd een bezoek te brengen aan een zorgaanbieder (zowel organisaties als zzp-ers). Binnen de Wkkgz is er een handige checklist opgesteld waarop iedere (nieuwe) zorgaanbieder kan zien welke wettelijke eisen er gesteld worden aan het verlenen van zorg. De zorgaanbieder dient zich tevens bewust te zijn van de richtlijnen van het kwaliteitskader dat van toepassing is voor zijn doelgroep. Naast deze checklist toetst de inspectie op specifieke onderdelen per sector. Deze toetsingskaders zijn niet alleen voor nieuwe maar ook bestaande aanbieders in de zorg. 

Meer informatie over 'Toezicht IGJ- toetsingskaders'

Alleen voor BVKZ leden
Gesloten

Instructies

Gesloten

Documenten

Gesloten

Links

Uitroepteken Tip de redactie
Heb je een bijdrage voor de kennisbank? We ontvangen deze graag via info@bvkz.nl.