Oproep deelname onderzoek jeugdhulpaanbieders

Jeugdzorg | Jeugdwet

Geplaatst op: 13 januari 2022

Onderzoek jeugdhulpaanbieders

Onderzoek-jeugdhulpaanbiedersVanaf 10 juli tot en met 6 september 2020 lag het ‘Wetsvoorstel Wet verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen’ (het Wetsvoorstel) ter consultatie. Het Wetsvoorstel wil met name de inkoop van jeugdzorg en de governance van jeugdhulpinstellingen verbeteren. Het Wetsvoorstel heeft gevolgen voor jeugdhulpinstellingen en gemeenten.

Mogelijke gevolgen 

1. Onafhankelijk intern toezichthouder

Aanbieders van jeugdhulp met meer dan 10 jeugdhulpaanbieders moeten volgens het wetsvoorstel een onafhankelijk intern toezichthouder hebben. De interne toezichthouder waakt over de kwaliteit en veiligheid van de zorg en over de naleving van wet- en regelgeving en ziet toe op sturing, risico’s en gedrag van het bestuur van de jeugdhulpaanbieder.

2. Transparante financiële bedrijfsvoering

Jeugdhulpaanbieders worden verplicht een transparante financiële bedrijfsvoering te hebben. Het voorstel van transparante financiële bedrijfsvoering bestaat uit de volgende deelverplichtingen:

  • Eenduidige verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden ten aanzien van financiële bedrijfsvoering en vastlegging hiervan.
  • Transparante financiële onderscheiding van activiteiten die direct aan zorg gekoppeld worden en andere beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten.
  • Om geldstromen in kaart te brengen binnen jeugdhulpaanbieders en GI’s wordt het vereiste opgenomen dat ontvangsten en betalingen duidelijk traceerbaar van bron naar bestemming inzichtelijk zijn en dat verplichtingen die voor of namens de aanbieders zijn aangegaan, door welke actor en op welk moment, in beeld gebracht worden. 

3. Jaarverantwoording

De jeugdhulpinstelling dient zich jaarlijks vóór 1 juni te verantwoorden door het openbaar maken van een jaarverantwoording. De jaarverantwoording bestaat in ieder geval uit de financiële verantwoording. Andere onderdelen van de jaarverantwoording worden bij ministeriële regeling bepaalt. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) houdt toezicht

We komen graag in contact met zorgaanbieders die tussen 17 en 28 januari willen deelnemen aan een groepsinterview in opdracht van VWS en uitgevoerd door Sira Consulting.

 

In deze groepsinterviews wordt besproken wat de naleving van de wet kost en betekent voor de aanbieders. Voor een goede onderlinge vergelijkbaarheid worden er drie groepsinterviews gehouden:

  • Kleine aanbieders (tussen 2 en 10 jeugdhulpverleners in dienst)
  • Middelgrote aanbieders (tussen 10 en 25 jeugdhulpverleners in dienst)
  • Grote aanbieders (meer dan 25 jeugdhulpverleners in dienst)

U kunt zich aanmelden via info@bvkz.nl o.v.v. onderzoek jeugdhulpaanbieders. Geeft u a.u.b. ook aan welke groepsgrootte op u van toepassing is.

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.