Schakel de regioadviseur in als gemeente looncomponent Wmo/Jeugd niet verhoogt met 1,13%

| Jeugdwet, Wmo

Geplaatst op: 16 juni 2022

Looncomponent Wmo en Jeugdhulp 2022

looncomponent-wmo-en-jeugdhulp-2022De VNG, zorgbranches en het ministerie van VWS hebben gemeenten opgeroepen om per 1 januari 2022 de looncomponent van de tarieven Wmo en Jeugdhulp met 1,13% te laten stijgen. Het blijkt dat dit nog niet overal doorgevoerd is. De Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) doet daarom nogmaals een dringend verzoek aan deze gemeenten om dit zo snel mogelijk te doen.

Schakel de regioadviseur in!

Zorgaanbieders kunnen signalen over het niet doorbetalen van de verhoging, door de gemeente met wie ze een contract hebben, doorgeven aan de regioadviseur van het Regioteam van het Ketenbureau.

De VNG heeft, samen met de koepels van aanbieders en VWS, geregeld dat regioadviseurs, van het Regioteam van het Ketenbureau, op verzoek kunnen bemiddelen bij vragen of geschillen tussen gemeenten en lokale aanbieders. Uit vrees dat de relatie met de gemeente wordt geschaad, zijn aanbieders terughoudend om het probleem voor te leggen aan de regioadviseurs. Maar regioadviseurs kunnen alleen met succes bemiddelen, als zij specifieke informatie over de gemeente en de aanbieder krijgen. Over hoe u dit kunt doen hebben we u al eerder geïnformeerd. Maar het is ook mogelijk dat het regioteam een gemeente benadert zonder de meldende organisatie(s) te noemen.

Voorkom extra administratieve lasten

Zorgaanbieders die contracten hebben met gemeenten, die de verhoging nog niet hebben doorbetaald, hebben de verhoging al sinds 1 januari voorgefinancierd. De vraag is nu hoe de doorbetaling zo kan worden uitgevoerd dat de aanbieders er administratief zo min mogelijk last van hebben. Het met terugwerkende kracht verhogen van de tarieven leidt namelijk tot allerlei extra administratieve lasten voor de aanbieders, omdat zij ‘oude’ declaraties moeten intrekken en nieuwe declaraties moeten indienen.

Er zijn 2 varianten uitgewerkt die voor aanbieders weinig administratieve lasten met zich meebrengen:

  1. De verrekening vindt plaats via een eenmalige afrekening op een factuur, direct nadat de nieuwe tarieven bekend zijn gemaakt, lopende het boekjaar. En dus niet via het berichtenverkeer. De zorgaanbieder maakt de rekensom van het te verrekenen bedrag, stemt dit af met betreffende gemeenten en stuurt een factuur naar de gemeente. De  afrekening blijft buiten het berichtenverkeer.
  2. De indexatie in laten gaan op 1 juli 2022 en dan in plaats van 1,13% verhogen naar 2,26%. NB: stem dan direct af wat het tarief 2022 zou zijn geweest met 1,13% stijging van de looncomponent, zodat de juiste basis voor langjarige contracten helder is.

Gevolgen voor berekening tarieven en subsidies voor 2023 en later

Het in 2022 niet verwerken van de verhoging, brengt overigens met zich dat de grondslag voor de berekening van de tarieven en subsidies van 2023 en latere jaren daarmee ook te laag is. Met alle gevolgen van dien.

Bron: VNG

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.