Bemiddeling bij geschillen verhoging looncomponent tarieven

| Jeugdwet, Wmo

Geplaatst op: 27 januari 2022

Bemiddeling geschillen tariefsverhoging

bemiddeling-geschillen-tariefsverhogingMede namens het ministerie van VWS en de werkgevers in de zorg riep de VNG, 9 november vorig jaar, op om de looncomponent in de tarieven voor Wmo-ondersteuning en jeugdhulp per 1 januari 2022 te verhogen met 1,13 %. Maar, wat als u met de gemeente geen overeenstemming kunt bereiken over de tariefsverhoging? Over de bemiddelingsroute bij conflicten of discussies zijn nu landelijke afspraken gemaakt.

Bemiddelingsroute bij conflicten of discussies

Het ‘Regioteam opdrachtgever- en opdrachtnemerschap Wmo & Jeugdwet’ is het eerste aanspreekpunt wanneer partijen in onderling overleg niet tot overeenstemming komen over de verwerking van de 1,13% in de looncomponent van de gemeentelijke tarieven voor de Wmo 2015 en de Jeugdwet. Dit werkt als volgt:

  • Een aanbieder of een gemeente dient een signaal in bij de helpdesk van het Regioteam of direct bij Peter Paul Doodkorte (coördinator regioteam). Deze pakt het signaal (waar mogelijk in samenspraak met de Regioadviseur van de betreffende regio) binnen 5 werkdagen op en organiseert het gesprek met de betrokken partijen.
  • Als het bemiddelingstraject via de Regioadviseur niet tot overeenstemming leidt, kan de Regioadviseur de relevante koepelorganisaties, de VNG en/of VWS betrekken als dit naar inschatting van de Regioadviseur kan helpen om de lokale partijen op een lijn te krijgen.

Als dit alles niet baat en het conflict ondanks bemiddelingspogingen niet wordt opgelost, kunnen de lokale partijen samen afspreken het geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie Sociaal Domein.

Bron: VNG

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.