Leidraad consultatiefunctie GGZ voor het sociaal domein

Sociaal domein, GGZ

Geplaatst op: 29 maart 2024

Leidraad consultatiefunctie GGZ sociaal domein

Zoals u al eerder heeft kunnen lezen is er per 1 januari 2024 een domeinoverstijgende vergoeding mogelijk om de samenwerking tussen GGZ en het sociaal domein te bevorderen. Inmiddels is ook de leidraad consultatiefunctie GGZ voor het sociaal domein beschikbaar. Dit document geeft uitleg over de inkoop van de consultatiefunctie door zorgverzekeraars bij GGZ-aanbieders.

Bekijk hier de leidraad consultatiefunctie GGZ

Gemakkelijker om de GGZ te consulteren

De betaaltitel maakt het voor professionals in het sociaal domein gemakkelijker om de GGZ te consulteren. Het kan onder meer gaan om diagnostische vragen, advies over verdere aanpak van begeleiding, advies ten aanzien van terugvalpreventie of hoe om te gaan met een cliënt in een bepaalde situatie. Door deze samenwerking zijn professionals beter in staat de juiste zorg, ondersteuning en begeleiding te bieden aan inwoners en wordt voorkomen dat mensen onnodig naar de GGZ worden doorgestuurd.

Bron: VNG

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.