Kamerbrief over doorlooptijden en werkvoorraad CIZ

GGZ | Wlz

Geplaatst op: 9 september 2021

Sinds  1 januari van dit jaar kunnen mensen die hun leven lang intensieve geestelijke gezondheidszorg (GGZ) nodig hebben toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg (Wlz).

Inmiddels is er een grote vertraging ontstaan bij het CIZ bij de afhandeling van de GGZ-aanvragen. Dit heeft te maken met de onverwacht hoge aanvraagstroom bij de toetreding van mensen met een psychische stoornis in de Wlz, en de gevolgen daarvan voor het GGZ-project. De staatssecretaris van VWS heeft destijds afspraken gemaakt met het CIZ en er zijn maatregelen getroffen om de vertraging zo snel mogelijk in te lopen en de gevolgen waar mogelijk te beperken.

De minister heeft deze week de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang. Belangrijkste punten uit deze brief:

  • Oorzaak van de ontstane knelpunten: gezien de onverwacht hoge aanvraagstroom voor GGZ-indicaties duurt de afhandeling van deze aanvragen door het CIZ langer dan voorzien. Medewerkers van het CIZ zijn daarom langer op de GGZ-aanvragen ingezet, zowel in 2020 als in 2021. In combinatie met een hoog ziekteverzuim en de beperkte uitbreiding van capaciteit door de krappe arbeidsmarkt zijn ook de aanvragen voor de reguliere Wlz- en Wzd indicaties onder druk komen te staan.
  • Op dit moment wordt 76% van de Wlz aanvragen binnen de wettelijke termijn van zes weken afgehandeld. De norm die het CIZ hanteert gaat uit van ≥95% afhandeling binnen zes weken. Voor Wzd-aanvragen geldt dat 96% binnen de wettelijk termijn van zes weken wordt afgehandeld. Spoedaanvragen worden wel versneld opgepakt. De werkvoorraad voor Wlz- en Wzd-aanvragen bedraagt circa 14.000 dossiers, waar het streven op maximaal 8.000 dossiers ligt.
  • Cliënten moeten langer dan gebruikelijk wachten op een indicatiebesluit. Dit kan in sommige situaties voor Wlz- en Wzd-aanvragen oplopen tot tien weken. Wanneer een aanvraag niet compleet wordt ingediend en aanvullende informatie nodig is kan dit langer duren. Dit wordt niet meegenomen in de doorlooptijden. Voor cliënten en naasten, die hoe dan ook al een zware fase doormaken als een verhuizing naar een verpleeghuis of intensievere zorg noodzakelijk is, en ook voor zorgaanbieders brengt de vertraging veel onzekerheid met zich mee. Naast het informeren van cliënten handelt het CIZ actief op signalen van cliënten, hun wettelijk vertegenwoordigers of zorgaanbieders om schrijnende situaties te voorkomen.

Het CIZ heeft, naast het vergroten van de capaciteit, een doorbraakproject ingericht waarin samen met medewerkers verschillende maatregelen zijn genomen om de werkprocessen te versnellen. Er zijn nieuwe instructies gemaakt om het dossier efficiënt in te vullen. En medewerkers worden versneld geschoold om flexibel ingezet te kunnen worden op verschillende soorten aanvragen. Ook wordt door het CIZ samengewerkt met gemeenten en zorgaanbieders om onnodige aanvragen te voorkomen en daarmee de werkvoorraad niet verder op te laten lopen. Een deel van de achterstand kan met deze maatregelen worden opgelost, maar er zijn ook verdere maatregelen ontwikkeld.

Volledige brief aan de Tweede kamer

Bron: Rijksoverheid.

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.