Hervormingen in de jeugdzorg, debat met de bewindslieden

Jeugdzorg

Geplaatst op: 25 mei 2022

Hervorming jeugdzorg

hervorming-jeugdzorgVorige week debatteerde de Tweede Kamer over de voorstellen van staatssecretaris Van Ooijen en minister Weerwind om de jeugdzorg te hervormen.

Bezuiniging

De Kamer is ontevreden dat de extra bezuiniging op de jeugdzorg van een half miljard niet definitief van tafel is. Voor die bezuiniging hoeven weliswaar gemeenten niet meer op te draaien, zoals in het regeerakkoord staat, maar de rijksoverheid zelf. Het kabinet wil die besparing realiseren door invoering van die eigen bijdrage en door het verkorten van de behandelduur van jeugdzorgtrajecten.

Zorg

Nu werkt het systeem zo, dat vooral het aanbod van lichtere vormen van hulp steeds verder groeit en dat kinderen daar te makkelijk in terecht komen. Het is van belang dat zorg beschikbaar blijft voor kinderen die het echt nodig hebben. Bij het toekennen van jeugdhulp moet dan ook meer rekening gehouden worden met aard en ernst van problematiek en wat er in de eigen omgeving van het kind al aan oplossingen mogelijk is. Dit wordt in de wet duidelijker afgebakend.

Marktwerking

De staatssecretaris wil o.a. winsten maximeren en de groei van aanbieders aan banden leggen, door zogenaamde ‘open house’ aanbestedingen te beperken. Bovendien moeten reële tarieven worden betaald die passen bij de soort zorg die geleverd wordt, zodat het niet langer loont om alleen lichte goedkope zorg aan te bieden. In de wet wordt vastgelegd hoe deze tarieven berekend moeten worden.

Hervormingsagenda weer van start

Een deel van deze hervormingen wordt uitgewerkt in de Hervormingsagenda. Alle partijen willen graag hun verantwoordelijkheid nemen om de jeugdzorg te verbeteren. Eerder dit jaar hebben gemeenten hun medewerking aan de Hervormingsagenda opgeschort, naar aanleiding van de voorgenomen besparing op de jeugdzorg van €511 miljoen.

Bron: Rijksoverheid

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.