Hoofdlijnen VWS beleid regeerakkoord

Zorgmedewerkers, Zorgaanbieders

Geplaatst op: 24 maart 2022

VWS beleid regeerakkoord

vws-beleid-regeerakkoordDe Tweede Kamer debatteerde twee weken geleden met de ministers Ernst Kuiper en Conny Helder over de hoofdlijnen van het VWS-beleid.  Hieronder een aantal belangrijke punten uit het debat.

Regionalisering

Regionale domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden vormen een belangrijk onderdeel om de Juiste Zorg op de Juiste Plek te realiseren. Regiobeelden geven hier inzicht in en ze verbinden de landelijke, regionale en lokale niveaus. Minister Helder geeft aan dat ze samen met de NZa voor aanvullende minimumeisen over de inhoud en opzet van de regiobeelden gaat zorgen. Ze gaat afspreken welke partijen ten minste deelnemen aan het opstellen van de regiobeelden en over welke onderwerpen de regiobeelden gaan. Ook gaat zij werk maken van de governance, zodat samenwerken in de regio minder vrijblijvend wordt.

Vermindering regeldruk

De minister wil verder bouwen op het programma (Ont)Regel de Zorg. VWS heeft hierin een rol, maar ze stelt dat het ook aan anderen is om actie te ondernemen. Dit voorjaar komt de minister met het vervolg op het programma. Uit de evaluatie bleek echter dat het programma niet veel succes kende, dus de vraag is hoe de minister het dit keer wil aanpakken.

Aanpak niet-integere zorgbestuurders

De plannen om niet-integere zorgbestuurders aan te pakken gaan over het versterken van de uitvoeringspraktijk fraudebestrijding en het stellen van eisen aan professionele en integere bedrijfsvoering. Voor de zomer van 2022 komt de minister met een uitgewerkt voorstel.

Kwaliteitskader verpleeghuiszorg

Door het personeelstekort in de ouderenzorg is het kwaliteitskader verpleeghuiszorg onuitvoerbaar, zo stelt minister Conny Helder. Ze spreekt in haar plannen over het doorontwikkelen van het kwaliteitskader. Dit zou ook betekenen dat de wettelijke bezettingsnorm, zoals die nu is vastgesteld op twee medewerkers per verpleeghuisafdeling, losgelaten wordt. Helder wil daarom kijken naar een slimmere inzet van zorgverleners, een grotere inzet van informele zorgverleners engebruik van technologie in samenhang met de zorg thuis. Ze gaat hierover binnenkort het gesprek aan met de verschillende partijen binnen de ouderenzorg.

Geen uitbreiding verpleeghuiscapaciteit, wel 25.000 extra zorgwoningen

Het uitgangspunt voor de ontwikkelingen is dat zorgorganisaties ‘zorg verlenen waar ouderen wonen’. Dit betekent dat er geen uitbreiding van zorgcapaciteit komt, wel wil minister Helder in samenwerking met de minister van Volkshuisvesting 25.000 zorgwoningen realiseren, waarin wonen en zorg gescheiden zijn.

Opleidingsakkoord VVT

Met name in de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) staat de ruimte voor scholing en ontwikkeling onder druk. Het kabinet stelt daarom incidenteel drie keer 50 miljoen beschikbaar om met een opleidingsakkoord een impuls te geven aan scholing en ontwikkeling in de VVT. De minister gaat hierover in dit voorjaar in gesprek met werkgevers en werknemers en komt voor de zomer met een plan.

Meer informatie over de hoofdlijnen van VWS 

Rol van BVKZ

e-magazine-digitale-vaardighedenBVKZ houdt met al deze punten de vinger aan de pols en neemt deel aan verschillende overlegtafels om de belangen van de kleinschalige zorg te behartigen. Ook geven we gevraagd en ongevraagd onze inbreng, advies of commentaar op voorstellen. Dit doen we bijvoorbeeld door te reageren op internetconsultaties, samen te werken met andere brancheorganisaties en contact te zoeken met de overheid of overheidsorganen. Daarnaast vertalen we nieuwe wet- en regelgeving naar handleidingen, checklists en sjablonen en organiseren we digitale kennisbijeenkomsten via de BVKZ Academie.

bvkz

Heeft u door het lezen van dit artikel interesse in onze branchevereniging? Bekijk dan voor meer informatie onze website of neem contact met ons op via info@bvkz.nl of 0162 69 60 60. We staan u graag persoonlijk te woord.

Ik wil lid worden

Door: Tosca Hoogveld – Senior beleidsmedewerker BVKZ

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.