Factsheet medisch beroepsgeheim

Zorgmedewerkers

Geplaatst op: 19 augustus 2021

De overheid heeft onlangs de factsheet Medisch Beroepsgeheim herzien. Deze geeft in hoofdlijnen antwoord op belangrijke en veel gestelde vragen. In de factsheet  worden de belangrijkste regels en uitzonderingen rond het medisch beroepsgeheim op een rij gezet.

De factsheet benadert het thema medisch beroepsgeheim vanuit vijf invalshoeken: de patiënt, de hulpverlener, de nabestaande, de maatschappij en de overheid. In sommige gevallen is de scheidslijn tussen die invalshoeken dun en overlappen de invalshoeken elkaar.

Medisch beroepsgeheim?

Iedereen heeft recht op goede zorg en moet zich vrij voelen om deze zorg in te schakelen. Een cliënt moet ervan uit kunnen gaan dat gedeelde informatie niet zonder toestemming wordt gebruikt voor andere doeleinden of doorgegeven wordt aan anderen. Het medisch beroepsgeheim beschermt de privacy van cliënten en waarborgt op deze manier de vrije toegang tot de gezondheidszorg. Het geeft de zorgverlener zwijgplicht en verschoningsrecht (=zwijgrecht). Dit betekent dat een hulpverlener verplicht is om te zwijgen over alles wat hij over een patiënt te weten komt. Op deze zwijgplicht bestaan wel uitzonderingen, die in de factsheet behandeld worden.

Wetgeving

Het medisch beroepsgeheim is vastgelegd in o.a. de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de Wet Beroepen in de individuele Gezondheidszorg (Wet BIG), de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO), Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz), de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd), de Jeugdwet en de Wet langdurige zorg (Wlz). Op blz. 2 van de factsheet vind u een volledig overzicht van wet- en regelgeving.

Factsheet

Bron: Rijksoverheid

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.