Evaluatie kwaliteitskader en indicatiestelling in de wijkverpleging

Wijkverpleging

Geplaatst op: 7 oktober 2021

Sinds 2015 valt de wijkverpleging grotendeels onder de Zorgverzekeringswet en indiceren wijkverpleegkundigen zelf de benodigde zorg voor hun cliënten. Er zijn meerdere documenten ontwikkeld om hen bij de indicatiestelling te ondersteunen, (normen voor indiceren en organiseren van verpleging en verzorging in de eigen omgeving, begrippenkader indicatieproces, verpleegkundige indicatiestelling; een nadere duiding)
Daarnaast is in 2018 het ‘Kwaliteitskader Wijkverpleging’ vastgesteld wat goede wijkverpleging is.

Uit een online vragenlijstonderzoek in 2019 onder het Nivel Panel Verpleging & Verzorging bleek dat de professionals in de wijkverpleging de documenten nog relatief weinig kennen en gebruiken. Sindsdien zijn er verschillende acties geweest om de documenten te implementeren.

Evaluatie
Het Nivel gaat in het laatste kwartaal van 2021 onderzoeken in hoeverre de bekendheid, het gebruik en de ervaren ondersteuning van de documenten door de wijkverpleging is verbeterd.
Ze zullen hiervoor een  vragenlijst uitzetten onder ruim 500 zorgprofessionals die werken in de wijkverpleging, en die deelnemen aan het landelijke Panel Verpleging & Verzorging. De vragenlijst bevat deels dezelfde vragen als in 2019 zodat veranderingen in bekendheid, gebruik en ervaren ondersteuning (voor wijkverpleegkundigen) bij de indicatiestelling en het bieden van zorg zichtbaar worden.

Bron: Nivel

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.